Landsbygdsnätverket
En man som stoppar korv i ett kök.

Foto: Mostphotos

Vad tycker branschen om förädlingsstödet?

Lunchwebbinarium den 23 augusti klockan 12-13

Vad motiverar företag att förädla livsmedel? Har förädlingsstödet i landsbygdsprogrammet mött branschens behov? I webbinariet den 23 augusti presenterar Fredrik Svensson och Anna Carbell från Sweco utvärderingen av investeringsstödet till förädling, som gjorts på uppdrag av Jordbruksverket.

Anna Carbell

Anna Carbell, Sweco. Foto: David Lagerlöf

Fredrik Svensson

Fredrik Svensson, Sweco. Foto: Sweco.

I utvärderingen har Sweco tittat på om investeringsstödet till förädling, så som det var utformat för landsbygdsprogrammet 2014-2020, har varit relevant och om det har mött sektorns behov av stöd. Man har även undersökt om stödmottagare upplever att stödet påverkat företagets konkurrenskraft.

I webbinariet deltar även representanter från bland annat Jordbruksverket och från branschen i ett panelsamtal om förädlingsstödets möjliga roll för en resilient och robust livsmedelskedja i framtiden.

Utvärderingsrapporten kommer att publiceras i Jordbruksverkets webbutik i augusti.

Publicerades