Landsbygdsnätverket
Collage med tre bilder som visar pizza samt besökare vid Ostfestivalen.

Under Ostfestivalen i Stockholm genomförde Landsbygdsnätverket en undersökning om man är beredd att betala mer för att få svensk ost på pizzan.

Många vill betala mer för svensk ost på pizzan

Många svenska konsumenter är beredda att betala extra för att få svensk ost på sin pizza. Det visar en kundundersökning som Landsbygdsnätverket har genomfört. För att få mer ljus på frågan startar nu en kampanj inför internationella pizzadagen som infaller på nyårsdagen.

Årligen sätter vi svenskar i oss 14 miljoner kilo pizzaost. Under Ostfestivalen i Stockholm i våras satte Landsbygdsnätverket fokus på frågan om ostens ursprung. I montern ”Svensk ost på pizzan” bakades pizza med svenska ostar och besökarna som kom till montern inbjöds att diskutera och reflektera. Vi pratade med dem om vilken skillnad det skulle göra om vi börjar använda svensk ost i stället för importerad. Exempelvis hur det skulle kunna bidra till fler jobb på landsbygden, ett mindre sårbart livsmedelssystem och ett mer öppet och variationsrikt odlingslandskap i Sverige.

Under festivalens tre dagar genomfördes också en kundundersökning som gav högintressanta svar om konsumenternas beteende och preferenser.

– Vi frågade hur mycket de kunde tänka sig att betala för att få svensk ost på pizzan och i snitt handlar det om nästan 20 kronor per pizza. Jag räknade ut att merkostnaden för en pizzeria för att använda svensk ost istället för importerad ligger någonstans kring fem kronor per pizza. Så det finns absolut utrymme för restaurangerna att våga satsa på svensk ost. Överlag var det ett väldigt uppmuntrande resultat, sammanfattar Eva Sundberg, projektledare för MATtanken och med i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Svenska råvaror i privata restauranger.

Tydlig betalningsvilja

Undersökningen ledde till många och intressanta diskussioner, berättar Sofia Alriksson, som är sammankallande för arbetsgruppen och till vardags verksam på Hushållningssällskapet.

– Besökarna på Ostfestivalen är kanske inte representativa för befolkningen i stort, men vi stod där i tre dagar och fick många svar och nådde olika åldersgrupper och konsumentkategorier. Jag tycker att undersökningen tydligt visar att det finns en betalningsvilja hos konsumenterna. Det var ett stort spann, från några kronor upp emot nästan en hundralapp per pizza, men nästan 80 % av de tillfrågade var beredda att betala mer för att få svensk ost.

En tankeväckare

Samtidigt visade undersökningen att endast en bråkdel av besökarna brukar fråga var osten kommer ifrån när de köper pizza. Den medvetenhet som finns när det gäller ursprung för kött som vi äter på restaurang finns uppenbarligen ännu inte när det gäller ost.

– Men det var häftigt att vi lyckades sätta igång en process hos så många besökare. Många tänker på var köttet kommer ifrån och ibland även grönsakerna, men osten är inget man reflekterar över. Eller så kanske vi bara förutsätter att den är svensk? Det blev en tankeväckare och många sa att de nu ska börja fråga efter svensk ost när de köper pizza, säger Sofia Alriksson.

Tio tusen kor

Kundundersökningen och de många diskussioner den gav upphov till blev början på ett arbete som förhoppningsvis ska leda till en större medvetenhet hos konsumenterna. En ökad efterfrågan kan också inspirera mejerierna att ta fram riven ost anpassad efter pizzeriornas behov. Större andel svensk ost på våra pizzor skulle vara en viktig pusselbit för ökad försörjningsförmåga, helt i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin som antogs av riksdagen 2017.

– Det är stora mängder mjölk och ost det handlar om, påpekar Eva Sundberg. Den importerade pizzaosten motsvarar upp till 10 000 kor, så en attitydförändring skulle kunna göra skillnad. Ostfestivalen gav oss blodad tand, det kändes tydligt att budskapet verkligen gick fram. Nu fortsätter vi med kampanjen #SvenskOstPåPizzan, där vi vill att många hänger på och hjälper till att sprida budskapet.

Svensk ost på pizzan

Läs mer om kampanjen på denna sida

Där finns bland annat fler artiklar samt de filmer som tagits fram i samband med kampanjen.

Publicerades