Landsbygdsnätverket
På bilden syns Anne Walkeapää. Hon står i skogen och har en blå polotröja och svarta glasögon på sig.

Nyfiken på handlar denna gång om Anne Walkeapää som beskriver hur ekosystemtjänster kommer in i den samiska kulturen. Foto: Privat

Nyfiken på Anne Walkeapää

Den här gången pratar vi med Anne Walkeapää som arbetar med samhällsplanering och med miljö- och klimatfrågor på Sametinget.

Vad jobbar du med som rör ekosystemtjänster?

– Ekosystemtjänster kommer in som en naturlig del i den samiska kulturen. Renen är grunden i mycket och bidrar till flera slags ekosystemtjänster.

Hur kan du och Sametinget bidra till att främja miljöarbetet och ekosystemtjänster?

– Jag kan synliggöra och förklara begreppet ekosystemtjänster i det samiska samhället. Vi kan också visa hur renskötsel och annan markanvändning bidrar till ekosystemtjänster.

– Den samiska markanvändningen bidrar också till flera miljökvalitetsmål som exempelvis Storslagen fjällmiljö.

Kan du ge exempel på olika typer av ekosystemtjänster som du vill främja?

(Det finns fyra typer av ekosystemtjänster; försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster.)

– Viktiga försörjande ekosystemtjänster är renkött, horn, skinn, fisk, bär och olika växter. Vi har också mycket kunskap om olika läkeväxter i landskapet. Från naturen får vi även slöjdmaterial som virke, rötter, bark och näver.

– Till reglerande tjänster hör renens bidrag till olika ekosystem. Renen är det viktigaste betesdjuret på fjällen, som också håller nere förbuskningen. Renarnas trampspår ger också nytta åt andra växter och djur.

– Den samiska kulturen bidrar till bilden av Sverige och är viktig för turismen. Den ger också inspiration till konst och kultur som man kan uppleva här.

Vad ser du för möjligheter och hinder för hållbarhetsarbetet framöver?

– Vi behöver tänka om och se det längre tidsperspektivet. Helhetsperspektivet i den samiska markanvändningen kan bidra till hållbarhetstänket i hela samhället. Det handlar om att leva på ett hållbart sätt och bruka utan att förbruka.

– Vi behöver tänka oss för hur vi lever. Pandemin har fått oss att tänka på vad som kan hända om man stänger gränserna. Vi har stora möjlighet att producera livsmedel inom Sverige.

– Det finns många hinder för en framtida hållbar markanvändning. Samhällets levnadssätt bidrar till fragmentisering av landskapet och viktiga kulturmarker försvinner. Vi behöver nyttja landskapet på ett långsiktigt sätt för kommande generationer. Det gäller all verksamhet.

– Renskötseln är ett viktigt bidrag till svenskt miljö- och naturvårdsarbete bland annat genom att vara en indikator för det sammanhållna landskapets tillstånd och de ekosystem den verkar inom. En välmående fungerande renskötsel innebär ett välmående sammanhållet och ekologiskt stabilt landskap.

Vilka möjligheter ser du med ny teknik för renskötseln?

– Det finns intressanta möjligheter med tekniska hjälpmedel som gps-halsband, drönare och elskotrar. Men det är viktigt att sådan teknik utvecklas i samarbete med renskötseln och anpassas för renskötselns behov.

Mer information

Läs mer om sametinget och om ekosystemtjänster i fjällandskapet och i skogen på Sametingets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades