Landsbygdsnätverket
Elina Matsdotter från Svenskt kött står i solskenet tillsammans med en brun ko

Nyfiken på Elina Matsdotter

Du är hållbarhetschef på Svenskt Kött. Ni kommunicerar svenskt lamm, gris och nötkötts mervärden gentemot konsument med avsändaren #SvensktKött. Berätta mer.

– Jag har en masterexamen från SLU i nationalekonomi med inriktning på miljö- och naturresursekonomi. Därefter arbetade jag på LRF som expert inom hållbarhetsfrågor och är nu sedan 3,5 år på Svenskt Kött. Jag växte upp på en hästgård utanför Hudiksvall i Hälsingland och har fortfarande två hästar.

Hur jobbar du med miljö och klimat och ekosystemtjänster?
– På Svenskt Kött jobbar jag främst med miljö- och klimatfrågor inom produktion och konsumtion av svenskt kött. Ofta handlar det om att förklara hur djurhållning och växtodling behöver varandra för en mer resursklok och uthållig matproduktion i landet.

Hur kan du i ditt jobb bidra till att främja miljöarbetet och ekosystemtjänster i de gröna näringarna?
– Vi fokuserar ofta på produktionen när vi talar om miljö- och ekosystemtjänster kopplade till livsmedel, men minst lika viktigt är att utveckla konsumtionen. Konsumenterna behöver ha rätt information och fakta med sig för att kunna göra kloka val när de handlar mat.

– Svenskt Kötts främsta uppdrag är att berätta varför du ska välja svenskt nöt, lamm och griskött när du handlar. Här har vi en viktig roll genom att sprida fakta och förklara vad den senaste vetenskapen säger inom klimat, miljö och andra viktiga aspekter så som att få i sig bra mat med mycket näring.

Vad ser du för möjligheter och hinder för de gröna näringarnas miljöarbete framöver?
– Jag är övertygad om att vi kan, och behöver, öka produktionen av både animalier och vegetabilier i Sverige. Det viktigaste för oss att lyckas förklara, utifrån aspekten hållbar utveckling, är att matproduktionen är cirkulär och fotosyntesdriven. Växtodlingen och animalieproduktion behöver varandra för att samspelet ska fungera. Det är så ekosystemet är riggat och tar man bort den ena faller den andra

Är det något mer du vill tillägga?
– Den största utmaningen framöver är den ekonomiska aspekten. Lantbrukarna måste få rätt betalning för de ekosystemtjänster och produkter som de producerar för att skapa lönsamhet, så att de kan fortsätta göra ett bra jobb ute på gårdarna.

Intervjuare: Anna Jamieson

Publicerades