Landsbygdsnätverket
Nyfiken på Marie Gidlund verksamhetsledare Sweden Food Arena

Foto Sweden Food Arena

Nyfiken på Marie Gidlund

Hallå där Marie Gidlund. Du är verksamhetsledare för Sweden Food Arena och sedan i höstas ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar.

Vad ser du för möjligheter och hinder för utvecklingen av kunskap och innovationer i lantbruket och i livsmedelssystemet? Och hur kan vi lösa det?
– Det behöver dels satsas mer medel på framför allt tillämpad forskning och utveckling, både från företag och stat, dels behöver den nya kunskapen nå ut till företag. Men gapet mellan forskning och företag är idag alldeles för stort och här har vi en resa att göra.

– Innovationstakten i näringslivet kan öka genom att företagen får ökad tillgång till ny kunskap, nätverk, kapital och stöd för att utveckla nya idéer. Företagen och ett starkt entreprenörskap är nyckeln för att innovationer ska komma till och för att utveckla livsmedelssystemet eftersom nya affärsmöjligheter är en av de viktigaste bakomliggande drivkrafterna till innovation.

Vad betyder EU:s och Sveriges satsningar på kunskaps- och innovationssystem (AKIS) för lantbruket och livsmedelskedjan?
–Om vi tittar på Bloombergs innovationsindex som mäter flera olika parametrar, ser vi att Sverige inom just livsmedelsproduktion ligger långt efter flera andra europeiska länder. Det är allvarligt för på sikt leder detta till att företagen tappar i både konkurrenskraft och lönsamhet och riskerar på sikt att bli utkonkurrerade. Det leder till att Sverige tappar sin självförsörjningsförmåga. Den här trenden måste vända och en viktig satsning är att bygga ett modernt kunskaps- och innovationssystem som är tillgängligt för alla företag i hela landet och stärker utvecklingen i hela värdekedjan. Här kan AKIS göra stor skillnad.

Hur kan Sweden Food Arena bidra till att förbättra kunskapsflödet och främja innovationer?
– Mitt budskap till politikerna är att det dags att kraftsamla! Ett innovationssystem är en infrastrukturfråga, inte en projektfråga. Det behövs långsiktig finansiering till både forskning, delning och spridning av kunskap, utveckling av innovationer och hela stödsystemet kring detta.

– Vi har precis lagt fram flera förslag, bland annat efterfrågar vi nationell satsning på omvärldsbevakning och kunskapssammanställningar så att företagen får tillgång till ny kunskap inom aktuella områden på enkelt sätt. Vi har även lagt fram ett förslag på hur vi kan samverka i systemet så vi på mer effektivt sätt kan koppla samman aktiviteter och aktörer regionalt och nationellt för att bygga nätverk, genomföra ”match making” och workshops etc. så att företagen enklare får tillgång till både experter, kunder och partners.

Är det något mer du vill tillägga?
– Idéer utvecklas bäst när det är en blandning av kompetenser med olika bakgrund som bidrar. Mitt bästa tips till företagen är att involvera fler i företagets utvecklingsarbete. Ta hjälp av andra företag, forskare, experter och innovationsstödjare. Det blir enklare, roligare och det stärker företagets utveckling!

– Sweden Food Arena matchar redan idag företag som har idéer med forskare och experter och tipsar om medel som de kan söka. Vi och hela stödsystemet är beredd att hjälpa till!

Läs mer om Sweden Food Arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och om förstudien

Direktlänk till slutrapporten av förstudien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades