Landsbygdsnätverket
Miniatyrbild över rapportens omslag.

Ny rapport: Grossisternas roll för svenska råvaror på privata restauranger

I en ny rapport från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Svenska råvaror i privata restauranger har man kartlagt grossister som tillgängliggör svenska råvaror och undersökt hur de arbetar med detta samt vilka möjligheter och utmaningar som finns.

Syftet med rapporten är att kartlägga exempel på livsmedelsgrossister som tillgängliggör svenska råvaror på privata restauranger i Sverige. Kartläggningen vill förmedla grossisters syn på sin roll som grossist och de mervärden svenska råvaror erhåller. Syftet är även att presentera grossisters upplevelse av möjligheter och utmaningar att tillgängliggöra svenska råvaror på privata restauranger.

Rapporten är baserad på intervjuer med åtta grossister som är distributörer av svenska råvaror till privata restauranger.

Resultatet visar att grossisterna fyller en viktig roll för både producenter och restauranger samt för att tillgängliggöra svenska mervärden. För att tillgängliggöra svenska råvaror ställs grossister inför både en rad möjligheter och utmaningar. Möjligheterna innebär att mervärdena utgör en konkurrensfördel jämfört med importvaror, en vilja att handla svenskt och att det finns arenor för samarbeten. Utmaningarna innefattar transport och logistik för en del grossister och att det kan vara svårt att motivera restauranger att handla svenskt och att skapa tillit hos en del producenter.

Ekonomiska aspekter utgör både möjligheter och utmaningar. Det finns en god betalningsvilja hos vissa restauranger, men det är svårare att nå ut till andra typer av restauranger som upplever att svenska råvaror kan vara för dyrt. Resultatet tyder även på att det finns relativt få grossister som verkar för att tillgängliggöra svenska råvaror på restauranger och att den geografiska spridningen är begränsad.

På denna sida kan du ladda ner hela rapporten

 

Publicerades