Landsbygdsnätverket
Porträttbild kvinna, en alg samt tre fiskar på en skärbräda.

Julia Skälegård är projektledare för projektet "Testbädd: Storskaligt landbaserat vattenbruk". Foto: Jason Bailey, Lena Koller/Scandinav och Christina Sundien/Scandinav.

Ny testbädd för vattenbruk hjälper företag att pröva nya tekniker

Mycket pekar på att nya vattenbruk i större utsträckning kommer att bedrivas på land i framtiden. Därför har Sotenäs kommun i samverkan med andra aktörer designat en testbädd för att utveckla nya odlingsmetoder och testa ny teknik.

En testbädd är en miljö där exempelvis företag, akademi och andra organisationer kan samverka för att jobba med utveckling, test och införande av nya produkter eller tjänster. Projektet "Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk" har designat en avancerad testbädd som ska bidra till ett smart, hållbart och cirkulärt vattenbruk.

– Det sker ett systemskifte med en ökande användning av landbaserat vattenbruk. Detta kräver att näringslivet har möjligheter att testa, skala upp och validera sina metoder och produkter inom området, säger projektledaren Julia Skälegård, Sotenäs kommun.

Dessutom, menar hon, blir det ännu mer viktigt att utnyttja sidoströmmar från vattenbruk och beredningsindustri och se till att dessa resurser kan användas och förädlas som råvaror i andra processer.

I projektet finns, förutom Sotenäs kommun via Symbioscentrum, även näringslivet, akademin och innovationsstödsaktöter med som partners. Finansieringen kommer från Vinnova och arbetet har gått ut på att utveckla testbädden i detalj och ta fram ett investeringsunderlag för att i nästa steg kunna bygga en fysisk testbädd.

– Vi arbetar med att sätta samman en grupp av aktörer från näringslivet, industrin, offentlig verksamhet, akademin och andra kunskapsbärare som vill driva utvecklingen av testbädden vidare, säger Julia Skälegård.

Publicerades