Landsbygdsnätverket
Gruppbild på  Göran Bergkvist, John Löfkvist, Gunnar Larsson, Mats Andersson, Adam Giertta, David Bauner. Via länk: Iris Dahlin, Per Ståhl

Från vänster: Göran Bergkvist, John Löfkvist, Gunnar Larsson, Mats Andersson, Adam Giertta, David Bauner. Via länk: Iris Dahlin, Per Ståhl Fotograf: Albert Bauner.

Nytt odlingssystem med robotar

Att samodla spannmål och bottengrödor skulle ge flera vinster. Frågan har bara varit hur det ska gå till. Roterande spannmålsodling med permanent bottengröda (IP) är ett nytt projekt som med innovationsstöd från EIP-Agri hoppas kunna leverera svaret.

MacBot RSPB är en robot som går ute på en fält. Maskinen är grön och röd.

Foto Mats Andersson

Adam Giertta är lantbrukare på Bona gård i Mälardalen och har länge funderat över odlingssystem som kan ge bättre jordhälsa och släppa in betande djur i växtföljden.

– Jag gjorde en omfattande omvärldsspaning på samodling av spannmål och vall under många år och testade vissa delar här hemma. Tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, (SLU) och Hushållningssällskapet gjorde vi först ansökningar om ett nytt odlingssystem, men fick avslag, säger Adam Giertta.

Fler kompetenser

I nästa steg kopplades teknikkunniga personer in, David Bauner och Mats Andersson. Syftet var att ta fram en fältrobot för det nya odlingssystemet, för att minska antalet timmar i traktorn och minska markbelastning av tunga traktorer och redskap.

– Vår styrka i gruppen är att alla tidigare har funderat över sätt att odla flera grödor samtidigt. Projektet går ut på att utveckla både ett nytt odlingssystem och en ny maskin för det, båda är lika viktiga, säger projektledaren David Bauner.

En variant av odlingssystem

– Planen är att odla höstsäd och lusern i varannan rad. Vi klipper lusernen flera gånger före skörd av spannmålen och låter klippet ligga kvar mellan raderna. Det blir tre år av spannmålsgrödor mellan samma lusernrader innan vi fräser upp lusernen och sår spannmål i den frästa ytan, säger Göran Bergkvist, SLU.

– Vi kan också börja säsongen med en vall, i vilken vi fräser band med cirka 30 centimeter radavstånd och sår en spannmålsgröda. Vi kan använda växtskyddsmedel enbart över raden med spannmål, samt kantskär och klipper för att hålla rent mellan växtslagen, säger Mats Andersson.

Efter skörd kan höstspannmål sås i nya rader som flyttats 15 centimeter, medan vallen kan växa tillbaka i de gamla spåren. Eller så släpper man upp vallen och låter betesdjur komma in, eller tar en vallskörd,

Fler fördelar

Med robotarna minskar risken för markpackning och tidsfönstret för att göra olika åtgärder ökar. Nu stundar teknisk utveckling av maskinen och till våren försöksodlingar på SLU:s egendom utanför Uppsala och hos Adam Giertta på Bona gård.

– Vi har hållit på med robotar i många år och jag ser framtiden i robotar för jordbruket, för jag har själv varit lantbrukare. Lantbrukare kommer aldrig att byta ut traktorn mot en robot som ska göra samma jobb, men här visar vi ett nytt odlingssystem där konventionella traktorer inte behövs, säger Mats Andersson.

– Jag ser potentialen i att bonden kommer loss från att sitta längst fram i traktortåget och istället kan gå bakom och se vad som händer i jorden och med grödan. Det är där de gröna fingrarna och odlingsintresset behövs, säger Adam Giertta.

Inte utan innovationsstödet EIP-Agri

Ansökan till EIP Agri inkluderade flera hundra underlag och beviljades innovationsstöd hösten 2023.

– Projektet innehåller så mycket innovation. De två olika delarna, maskin och odlingssystem är svåra var för sig och ska dessutom passa ihop. Utan stödet från EIP hade det inte gått att genomföra, ingen hade tagit den här risken. Men genom vår gemensamma syn och den breda kompetens vi har i gruppen så kan vi lyckas, säger David Bauner.

TEXT: Lisa Blix Germundsson

FAKTA

Projekt: Roterande spannmålsodling med permanent bottengröda (IP)
Projektägare: Mapro Systems AB
Projektslut: 2026-11-30
Budget: 7 miljoner kronor.
Beviljade medel från: Innovationsstödet EIP-Agri
Kontakt: David Bauner, 073 778 89 63

Publicerades