Landsbygdsnätverket
Frida Andersson och Emelie Cederquist.

Frida Andersson och Emelie Cederquist. Foto: Privat.

Projekt för grön omställning på Tjörn gav ringar på vattnet

Kurs i självhushållning, omställningscaféer och - efter projektets slut- en saluhall. Detta är en del av ingredienserna i leaderprojektet “Ett år i omställning” på Tjörn i Bohuslän. Nu är projektet avslutat men fortfarande sprudlar det av nya omställningsidéer och allt fler av de 15 000 personer som bor året runt på ön engagerar sig i olika verksamheter för att bidra till ökad hållbarhet.

På Tjörn i Bohuslän fanns det sedan länge en grupp entusiaster som kommit en bra bit när det gällde att leva hållbart. Nu ville de inspirera andra att, utan pekpinnar, också våga ta steget och börja göra omställningar i sitt liv och sin vardag. Det bildades en förening som tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Väst arbetade fram ett projekt för att hjälpa allmänheten att börja sin omställningsresa.

– Vi var fyra personer som bildade föreningen Omställning Tjörn och som drev projektet “Ett år i omställning”, som skulle vara ett år, men som blev förlängt på grund av pandemin, säger Emilie Cederquist, som själv uppvuxen på Tjörn.

Omställning i tre delar

Projektet, som finansierades genom Leader Bohuslän, bestod av tre delar som löpte parallellt. En del handlade om handfasta tips och råd samt en artikelserie där boende på ön, som kommit en bit på sin väg mot ett hållbart leverne, fick inspirera andra. En annan del var bildandet av så kallade omställningscaféer dit allmänheten en gång i månaden kunde komma för att lyssna på föreläsare som talade om hållbarhet och omställning.

Den tredje delen var av mer praktisk karaktär, med en kurs i självhushållning och trädgårdsodling samt olika work-shops.

– När projektgruppen tog kontakt med oss tyckte vi att det var en bra idé som passade våra insatsområden. Och vi är väldigt glada över att det blivit en mängd konkreta resultat även efter att projektet avslutades. Som att nätverket Omställning Tjörn lever vidare, att man startat ett cykelutskott som jobbar med hållbara transporter och att man även startat ett energiutskott som jobbar med att få Tjörn självförsörjande på el i framtiden, säger Frida Andersson, verksamhetsledare för Leader Bohuslän.

Och så har det startats en saluhall som även fungerar som mötesplats för konsumenter och lokala matproducenter.

– Det är en familj från ön som driver saluhallen och man upplåter plats till lokala producenter. Och saluhallen har också fått Leaderpengar för en väggkyl och väggfrys som behövdes för verksamheten. Man kommer även att ha föreläsningar och fortsätta sprida ordet om varför man ska ska välja lokalodlat och hållbart, säger Frida Andersson.

Paraply av idéer

Ett långsiktigt mål var att föreningen Omställning Tjörn skulle bli ett paraply där människor med olika idéer som har med omställning att göra kunde samlas och samarbeta. Och så har det blivit.

– Vi är nu inne på vårt femte år och har utökat antalet styrelseledamöter och medlemmar och erbjuder allmänheten olika typer av aktiviteter och projekt. Och föreningen driver också nya leaderprojekt, bland annat ett som går ut på att hålla kvar vatten i landskapet och en ny förstudie som cykelutskottet ska jobba med och som handlar om att utöka antalet cykelbanor på Tjörn, säger Emilie Cederquist.

Text: Colette van Luik

Fakta: Ett år i omställning.

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Väst.

Kontaktperson: Frida Andersson, verksamhetsledare Leader Bohuslän
0730 - 64 4929.

Tidsperiod: 2020-2021.

Beviljade EU-medel ur: Landsbygdsprogrammet.

Publicerades