Landsbygdsnätverket

Skannar bin med appen i mobilen. Foto: Björn Lagerman.

Säkrad pollinering genom skanning av bihälsan

Genom att tidigt hitta varroakvalster i bisamhällen kan skadorna minimeras och friska bin säkras.

Angrepp av varroakvalster är en av de viktigaste orsakerna till de omfattande förlusterna av bin i världen, 20–40 procent dör varje år. Konsekvenserna för pollineringen av våra kulturväxter är allvarlig. Nya möjligheter öppnas för att hantera detta problem genom nya tekniker.

Minimerade sjukdomar

Björn Lagerman har närmare 50 års erfarenhet som biodlare och är angelägen om att ta fram nya lösningar och innovationer för branschen. Med appen BeeScanning använder han AI-teknik för att analysera bilder av bisamhällen för att sedan snabbt skicka tillbaka en analys som visar hur bina mår genom att identifiera angrepp från varroaparasiten. Bilderna lagras i en databas som bygger kunskap om varroa och hur skadorna ska minimeras på ett effektivt sätt. Målet är att biodlarna ska ha friska bin genom att hitta sjukdomar i tid och att forskningen ska kunna hitta motståndskraftiga bistammar.

Björn Lagerman. Foto: Richard Henriksson.

Gratis app klar att använda

- Jag fick idén till den här tjänsten 2016 när jag upptäckte att det fanns ett samband mellan vad man kunde se på en bild tagen med en mobiltelefon och traditionella metoder att undersöka, säger Björn Lagerman.

Appen är gratis att ladda ned och använda i dagsläget. Bolaget har hittills fått finansiering i form av bland annat EIP-Agri, men även genom Vinnova och en Kickstarter-kampanj. Planen framåt är att utveckla nya funktioner som användare ska kunna betala för. Sedan 2018 är BeeScanning också en del av företagsinkubatorn Inkubera i Örebro.

- En anledning till att vi erbjuder appen helt gratis är för att bygga upp en användar- och bilddatabas, säger Björn Lagerman.

Diagnostisera och mota spridning

Hittills har appen samlat in över 40 000 bilder. Just nu ansluter cirka 100 nya användare varje dag och innan årets slut hoppas han ha nått minst 100 000 biodlare.

- Hittills är det en stor dominans av användare i Sverige, ungefär tre femtedelar. Sedan står USA för en femtedel och resten finns i övriga världen, säger Björn Lagerman. Vi ser också att det dyker upp nya användare varje dygn utan att vi har marknadsfört oss. Det finns tio miljoner biodlare i världen så potentialen är stor.

Utöver att ge enskilda biodlare möjligheten att få diagnoser på sina bisamhällen ska appen även bidra till att samla in data om parasitens spridning. Detta är något som man hoppas ska leda till att det i förlängningen går att hitta motståndskraftiga bin som kan användas inom odlingen istället för att motarbeta parasiten med kemikalier som är den vanligaste lösningen idag.

Svenska humlor

I ett annat innovationsprojekt, som Svenska Humlor AB äger, är målet att för den svenska marknaden producera pakethumlor baserade på svenska humlor och där också det pollen som används för utfodring är svenskt.

- En försöksodling bedrivs i sommar och mera resultat kommer, säger projektledaren Elisabeth Weidel.

Text: Nilla Nilsdotter-Linde

FAKTA

Projekt: BeeScanning + BeeScanning 2.0
Projektägare: BeeScanning Global AB
Budget: 3,5 + 4 miljoner kronor
Kontakt: Björn Lagerman, 070-5603893
Hemsida: beescanning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Beviljad EU-medel från: Landsbygdsfonden - EIP

Projekt: Odling av svenska pollinatörer
Projektägare: Svenska Humlor AB
Budget: 3,5 miljoner kronor
Kontakt: Elisabeth Weidel, 070-3737731
Beviljad EU-medel från: Landsbygdsfonden - EIP

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades