Landsbygdsnätverket
Magnus Börjeson från AgroÖst är ordförande i AKIS analysgrupp. Han har mörkblå kavaj och ljusblå skjorta.

Magnus Börjeson från AgroÖst är ordförande i AKIS analysgrupp. Foto AgroÖst

Samlad expertis analyserar centrala systemfrågor för att främja kunskap och innovation inom lantbruket

AKIS analysgrupp finns nu på plats. Gruppen består av tolv medlemmar som representerar olika organisationer inom forskning, rådgivning och näringarna. Den fjärde december träffades alla för första gången i den nya konstellationen. Magnus Börjeson från AgroÖst är ordförande.

Hur har ni gjort urvalet till gruppen och är ni nöjda med sammansättningen?

– Vi fick många spännande intresseanmälningar och har gjort urval utifrån vilka kompetenser och organisationer som behövs för att dels ta oss an den arbetsplan vi hade sedan tidigare AKIS-arbetsgrupp, men också utifrån de frågor vi tagit med oss från studieresorna till Danmark och Finland tidigare i år. Vi ville också ha en mix av olika typer av organisationer inom AKIS, det vill säga branschorganisationer, forskning, rådgivning, finansiärer, myndigheter med flera.

– Utöver detta har vi stämt av med de övriga analysgrupperna, så att vi får en bred representation av olika organisationer, geografisk- och åldersmässig spridning samt jämn könsfördelning.

Vad blir er viktigaste uppgift nu?

– Med den nya analysgruppen blir det än tydligare än tidigare att vi är på systemnivå och diskuterar, analyserar och avgränsar behov och utmaningar inom svenska kunskaps- och innovationssystem för lantbruk. Vi fick mycket lärdomar med oss från Danmark och Finland, och vi fyller ständigt på med nya behov och utmaningar för systemet. Så vi behöver nu börja med att prioritera vilka frågor vi ska ta tag i först.

Vad kommer ni ta tag i först och varför är just det viktigt?

– Vi har sedan ett år tillbaka en fråga som varit återkommande i den tidigare AKIS-arbetsgruppen, och vi har kontinuerligt satt oss in i frågan mer och mer. Vid nästa möte ska vi därför prata om hur vi vill gå vidare med att lyfta behovet av satsning på regionalt innovationssystem med nationell samordning/koordinering.

Det ska också bildas utförargrupper som tar över det analysgruppen tagit fram. När och hur tillsätts de?

– Vid behov har analysgruppen möjlighet att tillsätta en utförargrupp. Det är detta som är den stora skillnaden i arbetssätt jämfört med tidigare då vi var en arbetsgrupp. Nu är vårt arbetssätt avgränsat till att diskutera, analysera och avgränsa behov, problem och möjligheter på systemnivå – inte genomföra några praktiska lösningar.

– När vi ser behov av att mer praktiskt jobba vidare med frågan så kan vi tillsätta en utförargrupp bestående av de kompetenser som behövs för just den specifika frågan. De får då ett uppdrag under en viss tid. I utförargrupperna ser vi gärna andra deltagare än de som är med i analysgruppen.

– Vi vill ha in rätt kompetenser och organisationer för varje specifikt uppdrag. De som är med i analysgruppen har övergripande och breda kompetenser, och jag kan tänka mig att det i utförargrupperna behövs fler specialister också.

Lisa Germundsson

Ordförande
Magnus Börjeson
AgroÖst
070-624 74 94

Ledamot
Jørgen Korning
RISE, Anlimalienavet
070-313 69 96

Lisa Germundsson

Ledamot
Marie Gidlund
Sweden Food Arena
070-611 21 10

Sofia Björnsson

Ledamot
Mattias Norrby
Stiftelsen lantbruksforskning
076-770 82 10

Sebastian Remvig

Ledamot
Sebastian Remvig
SLU
073-037 53 18

Sofia Björnsson

Ledamot
Ulrik Lovang
Branschråd för lantbrukets
rådgivningsföretag
070-643 44 69

Lisa Germundsson

Ledamot
Ingela Nilsson
Sametinget
070-314 41 73

Ledamot
Margareta Leeman
Jordbruksverket
036-15 86 13

Mats Emilson

Ledamot
Mats Emilson
Agroväst livsmedel AB
070-670 03 00

Sofia Björnsson

Ledamot
Rebecca Källström
LRF
010-184 44 89

Sofia Björnsson

Ledamot
Sophia Olander
Jordbruksverket
076-854 50 53

Publicerades