Landsbygdsnätverket
Animerad bild av en ogräsrobot och framsidan på en rapport

Smart hjälpmedel stöttar innovatörer som söker innovationsstödet EIP-Agri

Den som har en innovativ idé inom jordbruk, trädgårds- och rennäring kan söka projektstöd från Jordbruksverket för att genomföra ett innovationsprojekt. För att förenkla processen har nu en så kallad exempelansökan tagits fram som är lätt att följa när man fyller i de uppgifter som krävs. Ragni Andersson, som jobbar på innovationssupporten, står bakom materialet som går under namnet Skräppdödaren 2.0.

Ragni Andersson i kavaj utomhus

Foto Josephine Berggren

– Det fanns en liknande exempelansökan i förra programperioden. Innan jag blev innovationssupport var jag själv en aktör som sökte EIP-Agri innovationsstödet och då hade jag stor nytta av den i arbetet med att tänka ut vad jag skulle skriva i vår ansökan, säger Ragni Andersson.

Innovationsstödet i Strategiska planen planen ger unika möjligheter. Med full finansiering från stödet kan innovatörer utveckla sina idéer och hitta lösningar på utmaningar. Det finns 525 miljoner kronor för perioden 2023 – 2027 och nu har det tagits fram ett hjälpmedel som ska förenkla processen att söka pengarna.

Enkelt och pedagogiskt

Idén är enkel. Exempelansökan är uppbyggd med svar och kommentarer, allt för att guida smidigt genom processen. Det är en fiktiv ansökan men allt finns med.

– Jag tror det blir lättare för dem som skriver ansökan att förstå vad Jordbruksverket och de externa bedömarna behöver veta, och hur konkret man behöver vara i sina formuleringar.

– Det är också viktigt för Jordbruksverket som är handläggande myndighet. Förhoppningsvis bidrar stödmaterialet till att det kommer in tydliga och välformulerade ansökningar, säger Ragni Andersson.

Datum för beslutsomgångar

Jordbruksverket bedömer ansökningar tre gånger till under 2024. Inför de kommande besluts­omgångarna i år behöver du senast skicka in din ansökan den 31 augusti, 31 oktober och 31 december. Ansökningarna kommer att bedömas ungefär en månad senare.

Publicerades