Landsbygdsnätverket
Porträttbild Ida Ljungberg. Landskap med hus och kor.

Ida Ljungberg från SLU och har varit i Österrike och gjort en fallstudie om generationsskiften. Foto: Privat/ Creative Commons

Smidigare generationsskiften inom lantbruket - lärdomar från Österrike

Ida Ljungberg, du är student på Sveriges lantbruksuniversitet, och har varit i Österrike för att göra en fallstudie om generationsskiften där. Varför blev det just Österrike?

– Anledningen till varför jag valde Österrike, är för att enligt statistik från Eurostat har Österrike den yngsta lantbrukarkåren i Europa, vilket skapade en nyfikenhet hos mig.

Vilka utmaningar tycker du är viktigast att lösa utifrån Sveriges perspektiv?
– Jag tycker att man bör fokusera på att få in unga lantbrukare i branschen, det vill säga göra de lättare för unga lantbrukare att ta över lantbruksfastigheter och företag. För att innovationen och utvecklingen inom lantbruket ska fortsätta framåt måste de göras mer ur både ett ekonomiskt men också juridiskt perspektiv.

Verkar det finnas några lösningar på de här utmaningarna i Österrike?
– Systemet och synen på lantbruket skiljer sig en del. I Österrike har man utvecklat lagar och system inom den juridiska och ekonomiska aspekten som skyddar små lantbruksföretag men som samtidigt gynnar den yngre generationen, till exempel:

  • Lägre skatt och subventioner för den som tar över innan man fyllt 40.
  • Rent juridiskt hittar vi lagar om obligatorisk socialförsäkring för alla lantbrukare samt lagar som hänvisar till att lantbruksfastigheter måste ärvas och drivas vidare i sin helhet.
  • Maskinsammarbeten för att hålla nere kostnaderna, förekommer i hög grad mellan lantbruken och systemet för detta är väl etablerat och utvecklat.
  • På alla nivåer, från organisationer till myndigheter lyfter man fram livsstilen och framtiden inom lantbruket, man uppmuntrar och främjar utvecklingen för innovationer och ny teknik. Det är viktigt att möjligheterna lyfts fram, marknadsförs och i detta fall riktar sig marknadsföringen främst till unga lantbrukare.

Vad är det mest intressanta som du tar med dig hem?
– När jag först kom ner trodde jag att lösningar och problem skulle kretsa kring den ekonomiska aspekten främst. Väl där fick jag lära mig att den sociala och kulturella aspekten spelar en allt större roll och är många gånger avgörande. Det förväntas att någon av barnen i familjen ska ta över och att familjegården ska fortsätta vidare i släkten, detta i sin tur skapar stor press om situationen skulle se annorlunda ut, dvs om barnen inte vill ta över utan gå en annan väg.

–I Österrike är de också viktigt med en levande landsbygd då Österrike är känt för sitt landskap och natur. Detta i sin tur leder till att både små och stora lantbruksföretag blir sedda och prioriterade, man ser lika mycket till den lilla gården som den stora och man anser att innovativa lösningar och en hållbar produktion kan ske oavsett storlek.

Publicerades