Landsbygdsnätverket
Solhybrid spannmålstork

Foto Kent Samuelsson

Soldriven spannmålstorkning kan bli det nya normala

Företaget Samster AB utvecklar och säljer så kallad solhybridteknik, som bland annat kan användas för spannmålstorkning. I det här projektet ska Samster tillsammans med de andra i innovationsgruppen konstruera en fullskalig prototyp och driftsätta den i verklig miljö. Prototypen ska kunna ersätta - eller komplettera - en oljebrännare som används idag i många befintliga spannmålstorkar. EIP-Agri-projektet är ett viktigt steg inför framtida kommersialisering.

Anders Johansson, projektledare på Agroväst som driver innovationshubben SmartAgri.

Anders Johansson

Under 2022 kom SmartAgri i kontakt med Samster på Borgeby Fältdagar, berättar Anders Johansson, projektledare på Agroväst som driver innovationshubben SmartAgri. Då fick man upp ögonen för nyttan med Samsters teknik. Diskussionen inleddes kring möjligheterna att skapa ett innovationsprojekt och Samster undersökte intresset på marknaden genom direktkontakt med ett antal lantbrukare och en monter på Elmia Lantbruk.

Vad är en solhybrid?

En solhybrid är en solcellspanel med kylslinga på baksidan vilket innebär att både el och värme produceras. Kylslingan bidrar även till att panelen kan producera upp till 20 procent mer el än en vanlig solpanel. Kombinerat med värmepump och värmeväxlare kan man använda tekniken för att exempelvis torka olika varor.

Finessen med Samsters tekniklösning är att reducera fukthalten i den utomhusluft som ska användas för att torka spannmålen, och att det hela kan drivas av solenergi. Enligt Samsters beräkningar minskar koldioxidutsläppen med cirka 30 kilo per torkat ton, jämfört med befintliga torkmetoder som drivs av olja eller gas.

– Tekniken här är i sig inte revolutionerande, det finns fler som har tittat på detta tidigare. Det som är nytt är att kombinera solenergi med värmeväxlare och värmepump på just det här sättet, och en konkret tillämpning i lantbruket. Samarbetet mellan just de här företagen är också nytt, säger Anders Johansson, projektledare på Agroväst som driver innovationshubben SmartAgri.

Kent Samuelsson

Kent Samuelsson

Snabb projektstart

Beskedet om att beviljas medel från EIP-Agri fick gruppen på försommaren 2023. Det gjorde att de kom i gång direkt med tester på gården i Brålanda. Man tar med sig lärdomar från dessa tester för att kunna beräkna och dimensionera prototypen som ska testas framåt. Beslutet blev formellt klart i oktober och ett fysiskt uppstartsmöte med hela innovationsgruppen hålls november samma år.

Hur resonerade ni när ni satte samman innovationsgruppen?

– Innovatören i sammanhanget, Samster med Kent Samuelsson i spetsen, var ju given. Vi ville också ha med en torkleverantör. Vi hade kontakt med flera, och valet föll på Akron. Utöver deras kompetens och starka koppling till marknaden har de även egna erfarenheter från tidigare försök att bidra med, säger Anders Johansson.

– I gruppen ingår också en lantbrukare, som redan innan projektet hade investerat i en spannmålstork från Akron. Dessutom deltar ett företag som har lång erfarenhet av tillverkning och installation av värmepumpar, liksom solhybridsystem.

Anders berättar också att RISE Jordbruk och Livsmedel som finns i Skara forskar just på torkning. Deras kompetens kommer att användas i projektet, men de ingår inte i innovationsgruppen utan medverkar som externa konsulter.

Agroväst har tagit på sig rollen som projektägare. Förutom att erbjuda stöd genom SmartAgri i ansökningsförfarandet hjälper de också de projektdeltagarna med samordning, ekonomi och administration under projektets gång.

Hur har det fungerat med finansieringen genom innovationsstödet?

– Efter att vi skickat in ansökan tyckte vi att det gick väldigt fort att få ett första besked om att projektet blivit prioriterat av den rådgivande kommittén. Vi tycker att Jordbruksverkets personal tydligt visat att de vill hjälpa oss som sökande, och att de jobbar för att besluten ska bli klara så fort som möjligt, säger Anders Johansson.

– I det här fallet hängde det faktiskt mest på oss själva hur snabbt vi kunde svara på kompletteringsfrågorna från Jordbruksverkets handläggare. Det tog ett tag för oss innan vi kunde återkomma med svaren. Först för att det var mitt i sommaren och några av nyckelpersonerna var på semester. Efter det var de som skulle svara mitt uppe i arbetet med årets torktester, säger Anders Johansson.

Tips till andra som vill söka innovationsstödet

– SmartAgri erbjuder en hel del bra hjälp till innovatörer, bland annat kring att utveckla sin idé, sitt företagande eller att finna finansiering. Den som finns i Västra Götaland eller Halland och sitter på en idé för framtidens lantbruk rekommenderar jag att ta kontakt med oss, säger Anders Johansson.

Text: Ragni Andersson

FAKTA

Projekt: Innovativ solhybridbaserad varmluftsprocess för spannmålstorkning
Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Projektslut: 2026-09-30
Budget: 2,4 miljoner kronor.
Beviljade medel från: Innovationsstödet EIP-Agri
Kontakt: Anders Johansson, 076 107 81 72

Innovationsgrupp: Kent Samuelsson, Jon Karlsen, Jonas Qvarfordt och Philip Jonsson, Samster, Martin Thorsson och Peter Johansson, AB Akronmaskiner, Vilhelm Steier, Steierpump AB, Dick Andersson Smörtvets Entreprenad & Lantbruk, och Thomas Börjesson, Anna Lidefelt och Anders Johansson på Agroväst.

Publicerades