Landsbygdsnätverket
Svartmunnad smörbult.

Svartmunnad smörbult – en framtida matresurs

Svartmunnad smörbult är en främmande invasiv art i Sverige. Den riskerar att tränga undan annan fisk, men kan kanske också bli en resurs – som matfisk. I området kring Svarta havet, där arten ursprungligen kommer ifrån, är den ett vanligt inslag på menyn. Hannes Hall och Vesa Tschernij på Marint centrum i Simrishamn hoppas nu att svenskar också ska vilja lägga fisken på tallriken.

Porträttbild på Hannes Hall.

Hannes Hall är projektledare på Marint centrum i Simrishamn. Foto: Lena Svensson

Exakt hur den svartmunnade smörbulten tog sig från Svarta havet till Östersjön vet man inte. Sannolikt följde den med i barlasttankarna på fartyg. Alldeles oavsett är den förmodligen här för att stanna, för det är en tålig fisk som trivs bra i svenska vatten. Arten studeras noga, till exempel dess utbredning och vilken effekt den har på ekosystemen längs kusten.

– Man vet att den konkurrerar med andra bottenlevande arter som till exempel skrubbskedda och fiskar som reproducerar sig kustnära. Den kan också gå hårt åt musslor eftersom det är en av dess favoritfödor, säger Hannes Hall, projektledare på Marint centrum i Simrishamn.

Stoppa den – i munnen!

Ett sätt att få ner antalet skulle kunna vara att stoppa den – i munnen!

– En aspekt som diskuteras är den svartmunnade smörbulten som matfisk och det finns erfarenheter från till exempel Lettland där man fiskar den och där det mesta, cirka 500 ton, exporteras till länder där den har sitt ursprungliga utbredningsområde, som Ukraina, Rumänien och Bulgarien. Där är den en mycket uppskattad matfisk, säger Hannes Hall.

Svartmunnad smörbult anses vara en god fisk som smakar som en blandning mellan abborre och gös. Bland andra har projektet Resursfisk, som drivs av Axfoundation tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund, tidigare lyckats med att få andra mer okända fiskar att serveras både i restauranger och skolor. Satsningen på braxen som matfisk är ett exempel på det. Nu planerar man att utveckla projektet med fiske även på svartmunnad smörbult.

Porträttbild på Vesa Tschernij.

Vesa Tschernij, projektledare på Marint centrum i Simrishamn. Foto: Lena Svensson

Och sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har delat ut bidrag till Simrishamns kommun som en del av den nationella medfinansieringen för projektet “Svartmunnad smörbult i Östersjön – från risk till resurs” medan EU satsar runt 40 miljoner kronor i det internationella projektet "RoundGoby" med målet att öka efterfrågan på arten för att hålla nere antalet.

– Det är ett stort projekt med 15 partner i sju länder i Östersjöregionen som har en gemensam utmaning att begränsa svartmunnad smörbult. Ledningen ligger i Simrishamn. Man kan säga att vår slogan är: “If you can't beat them, eat them”, säger Vesa Tschernij på Marint centrum.

Effektivare fiskeredskap

Men först måste man få fram effektivare kommersiella fiskeredskap som begränsar bifångsten av andra arter. Och man måste fundera över hur fisken ska ätas. Ska man göra filéer av den? Nuggets? Konservera den?

– Det finns en del lokala initiativ där man provat att steka den, vilket blir gott. På Gotland fångas den som bifångst i det kommersiella fisket och där röker man den, säger Hannes Hall.

Fångad svartmunnad smörbult i röd plastlåda.

Inte den vackraste fisken men likväl välsmakande. Foto: Johannes Klingvall

För att få konsumtionen att öka krävs dock flera saker, menar Hannes Hall.

– Man måste hitta bra sätt att fiska svartmunnad smörbult och göra produkter av den, till rimligt pris. Det måste finnas en ekonomiskt fungerande kedja bakom. Man måste visa dess potential och där kan kändiskockar och matinfluerare driva på. Fisken finns ju redan i överflöd på sina håll, vi måste bara få människor att vilja äta den.

Hållbarhetsaspekter

– Om man kommer upp i tillräckligt stora volymer kan offentliga kök och restauranger bli intresserade. Och jag tror att allmänheten skulle kunna se hållbarhetsaspekter med att välja svartmunnad smörbult då man bidrar både till det kustnära svenska fisket och reducerar fiskantalet på samma gång, säger Vesa Tschernij.

Text: Colette van Luik

Artikelserien Smartfisk

Denna artikel är en del av en artikelserie om smartfisk. Läs alla artiklarna här

Smartfisk är ett uttryck myntat i Finland för underutnyttjade fiskarter. Det är fiskar som idag är bortglömda hos konsumenter men som har potential som livsmedelsprodukter.

Fakta om svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)

Svartmunnad smörbult är en invasiv art i Sverige och finns i Kattegatt och längs hela södra Östersjökusten norrut till Finska viken. 2008 upptäcktes arten för första gången i Sverige. Det är en tålig fisk som klarar att leva i både sött och salt vatten. Som vuxen är svartmunnad smörbult vanligen mellan 10 och 17 centimeter lång.

Källa: SLU Artdatabanken

Publicerades