Landsbygdsnätverket
Tre sorters pizza på vita tallrikar.

#SvenskOstPåPizzan – en kampanj nära dig!

Konsumenter är i viss mån medvetna om råvarornas ursprung när de går på restaurang, det gäller i första hand för kött. Förutom för dessertostarna har medvetenheten om ostens ursprung på restauranger fram till nu varit låg – men kanske är en attitydförändring på gång? Det var i alla fall känslan efter vårens Ostfestival och Landsbygdsnätverket drar nu igång kampanjen #SvenskOstPåPizzan.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Svenska råvaror i privata restauranger medverkade på Ostfestivalen i Stockholm i våras. Där serverades pizza med svensk ost och värdet av att öka andelen svensk ost på landets restauranger diskuterades.

Eva Sundberg, ledamot i arbetsgruppen, var mer än nöjd efter insatsen:

– Jag har stått på många mässor, men det är sällan jag så tydligt känt att budskapet nått fram som det gjorde här. Det var en ögonöppnare för många att inse att så stor andel av osten som används på pizzorna inte är svensk, berättar Eva Sundberg.

Snackis som blev en kampanj

Medverkan på Ostfestivalen och den positiva responsen från både besökare och producenter blev startskottet för kampanjen #SvenskOstPåPizzan.

– Vår monter och vårt budskap blev en stor snackis på festivalen, flera medier hängde på och det uppstod diskussioner både på plats och i sociala medier. Vi har startat något som blev större än vi faktiskt hade förväntat oss och känner nu att det vore dumt att släppa det, säger Sofia Alriksson, landsbygdsutvecklare på Hushållningssällskapet och sammankallande för arbetsgruppen. Med hjälp av svensk ost på pizzan kan vi uppmärksamma värdet av svenska råvaror och i förlängningen bidra till en stärkt försörjningsförmåga för livsmedel.

#SvenskOstPåPizzan

Nu fortsätter arbetet genom kampanjen #SvenskOstPåPizzan. Flera korta filmer som ska användas för att sprida budskapet har tagits fram och det finns kunskapsartiklar och annan information om varför det är viktigt med svenska råvaror och hur man som till exempel konsument kan vara med och bidra i arbetet. Allt material samlas på denna kampanjsida. Arbetsgruppen ordnar också ett digitalt uppropsmöte den 14 december – då samlas aktörer som vill haka på kampanjen; krögare som driver pizzerior och andra restauranger, ostproducenter, grossister, myndigheter och organisationer.

Livsmedelsförsörjning och krisberedskap

Genom kampanjen kommer frågan om svensk ost på pizzan få fortsatt spridning, just nu med fokus på internationella pizzadagen men förhoppningen är att många vill hjälpa till att sprida budskapet och jobba vidare med frågan även efter den 1 januari. Och vinsterna är många. Idag äter vi årligen runt 14 miljoner kilo pizzaost, där den stora merparten är importerad och motsvarar produktionen från runt 10 000 kor. En högre andel inhemskt producerad pizzaost skulle medföra positiva effekter för miljön, öka sysselsättningen och bidra till en levande landsbygd.

– Det handlar om att förbättra vår försörjningsförmåga och krisberedskap. Det finns så stora mervärden som hänger ihop med att bättre utnyttja det som vi är duktiga på att producera i Sverige. Vi har en fantastisk råvara och vi kan bli bättre på att ta tillvara den. Tillsammans kan vi lyfta betydelsen av svensk livsmedelsproduktion och svenska råvaror avslutar Sofia Alriksson.

Svensk ost på pizzan

Läs mer om kampanjen på denna sida

Där finns bland annat fler artiklar samt de filmer som tagits fram i samband med kampanjen.

Publicerades