Landsbygdsnätverket

Foto: Urban Wigert

Tillsyn av betesdjur med innovativ teknik från orienteringssporten

Framgångar i orienteringssporten kan bli till stor hjälp för att underlätta djurtillsynen på bete.

Erik Öhlund och Mats Troeng har bägge under många år tävlat i svenska landslaget i orientering och deltagit i VM. Intresset för att utnyttja GPS för att utvärdera prestationer i orienteringstävlingarna ledde till innovativa lösningar. Dessa lösningar har nu utvecklats för att tillämpas i ett innovationsprojekt inom EIP-Agri.

 - Djurtillsynen på bete är ju väldigt tidskrävande så fort det är fråga om lite större naturbetesmarker. Det är svårt att se alla individer och det är också svårt att upptäcka om något djur är sjukt eller skadat, säger Erik Öhlund, Svarta Räven. Jag kom på att de hjälpmedel som vi utvecklat inom orienteringen kunde komma till nytta för att skapa ett intelligent övervakningssystem för betande djur.

Enkel GPS-lösning

Systemet består av en hårdvara som sitter i alla djurs halsband. Djurets position registreras flera gånger per sekund och uppdateringar skickas kontinuerligt via nätet till en databas. Vanligt mobilnät innebär att det är lätt för en djurägare att starta och komma igång. Enda kravet är mobilnätstäckning. Den teknik man har valt ska vara batterisparande. Det har ju varit en flaskhals när man jobbat med GPS-lösningar i andra fall.

 - Systemet registrerar avvikande beteende och rörelsemönster i gruppen. Är det något som inte stämmer, exempelvis att ett djur är för stilla, att gruppen rör sig ovanligt mycket, eller att de är utanför fållan så larmar systemet. Vi måste alltså bygga upp en databas med normalvärden för att ha dem att jämföra emot.

Nya studier för jämförelser

Husdjursforskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Skara, Alnarp och Uppsala svarar för kompetensen när det gäller analyser av värdena. Dessa är väderberoende, djurens beteende avviker om det är väldigt varmt eller om det ösregnar. Forskarna kommer i sommar göra beteendestudier för att kunna jämföra med de värden som kommer in till databasen från samma djur och tidpunkt.

I sommar kommer man att göra enklare tester och sedan en större test nästa år. Då räknar man med att ha 200 enheter igång. Blir innovationen lyckad är det inte bara den svenska utan den europiska marknaden som väntar. Vad kunderna väljer beror på kombinationen av prestanda och pris.

Tidiga och relevanta åtgärder

Målet är att uppnå ett konkurrenskraftigt pris och det kommer antagligen erbjudas olika betallösningar som till exempel leasing. På sikt bör man kunna minska på den normala dagliga tillsynen om man kan visa att systemet är tillförlitligt och att djurvälfärden kan bli bättre tack vare larm i kombination med en tidig och relevant åtgärd.

I ett annat innovationsprojekt som RISE äger utvecklar man också ett övervakningssystem. Det bygger på RFID-teknik och elektroniska öronmärken. Via dem kan man räkna djuren för att underlätta tillsynen. För att kontrollera var flocken finns får man komplettera med GPS-sändare på några djur. Projektledaren Ann-Kristina Lind berättar att man ska börja med datainsamling i maj för utveckling av mjukvaran. På sikt ser man att det finns en rad applikationer som på sikt skulle kunna kopplas till den valda tekniklösningen, exempelvis automatiserad vägning, hullbedömning eller hälsoövervakning.

Text: Inger Pehrson

FAKTA

Projekt: Övervakningssystem för betande djur för daglig tillsyn av djurens position och hälsa
Projektägare: Sveriges lantbruksuniversitet
Budget 7,4 miljoner kronor
Kontakt: Anna Hessle, 0511-67143

Projekt: Övervakning av nötkreatur och får på bete för säkrare djurskydd och ökat utnyttjande av betesmark
Projektägare: RISE
Budget: 3,3 miljoner kronor
Kontakt: Ann-Kristina Lind, 072-5326220

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades