Landsbygdsnätverket

Flygfoto på vitkålsfält. Foto: Solvi.

Vilken skärpa! Koll på grönsakerna med drönare

Bättre skördeprognoser med hjälp av drönare ger en mer effektiv och hållbar grönsaksodling. Flera projekt använder avancerad teknik för att styra produktionen bättre.

I ett projekt om exaktare skördeprognoser utvecklas en algoritm som uppskattar vikten av vitkålsgrödan som växer på fältet, genom analys av bilder tagna med drönarflyg. Genom bildanalys beräknas plantornas storlek, och det finns en god korrelation mellan plantornas diameter och vikt.

- Det ser mycket bra ut, men det finns ännu en del saker att jobba vidare med. Tre-fyra centimeter i diameter på ett vitkålshuvud gör ett helt kilo i vikt, så om den ligger lite snett eller med ett blad över, så blir det plötsligt svårare att göra bedömningen. Till den här säsongen ska vi prova att köra på lägre höjder för att få bättre bildkvalitet, säger Igor Tihonov, grundare av Solvi AB.

Testar tekniken i flera fält

Denna säsong är fokus på att testa olika sorter av vitkål och rödkål. Försöken görs i sommar på fem fält i Östergötland och Skåne.

- Att manuellt jobba med skördeprognoser tar mycket tid för odlaren och har dessutom ofta hög felmarginal. Det är inte ovanligt att odlare tvingas till en överproduktion för att kunna garantera leveransvolymer. Men ett sådant här verktyg kan skörden anpassas bättre, vilket leder till en effektivare produktion och mindre svinn, säger Patrick Sjöberg, rådgivare på NIBIO.

Bra verktyg för prognos

Genom drönarflygningar blir det lättare att följa grödan under hela tillväxtfasen. På så sätt kan man optimera produktionen för att nå målet med mindre insatser.

- Det är häftigt vilken översikt man får och hur det växer på olika delar av fältet. Varför växer det så olika ibland? Sådan feedback är också jätteviktig att få, och detta syns mycket bättre från luften. Jag är fascinerad av vilken skärpa det är i bilderna. Man kan zooma in på varje individuell planta och följa dess tillväxt och hälsa, berättar Kristina Anderback, projektledare på Agroväst.

Foto: Johan Ascard

Fler projekt för bättre styrning

EIP har finansierat ytterligare två projekt med inriktning på bättre produktionsstyrning; ”Produktionsstyrningssystem Odling 4.0” samt ” EKOBOT autonom jordbruksrobot”. Det förstnämnda syftar till att utveckla ett svenskt produktionsstyrningssystem för grönsaksodling hos både småföretagare och större producenter, som skapar spårbarhet från sådd till utleverans och till slutkund. Det andra projektet syftar till att utveckla en ny robotteknik för sådd, gödsling, ogräsrensning och precisionsbesprutning med mera, i olika grödor.

Text: Lisa Germundsson

FAKTA

Projekt: Exaktare skördeprognoser för en effektiv och hållbar odling av grönsaker
Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Budget: 2,7 miljoner kronor
Kontakt: Kristina Anderback, 070-5166116
Beviljad EU-medel från: Landsbygdsfonden - EIP

Projekt: Produktionsstyrningssystem Odling 4.0
Projektägare: Arvalla AB
Budget: 12,4 miljoner kronor
Kontakt: Thomas Wildig, 070-5918009
Beviljad EU-medel från: Landsbygdsfonden - EIP

Projekt: Ekobot autonom jordbruksrobot
Projektägare: Ekobot AB
Budget: 9,3 miljoner kronor
Kontakt: Erik Jonuks, 070-3850890
Beviljad EU-medel från: Landsbygdsfonden - EIP

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades