Landsbygdsnätverket

Agro Örebro

Här kan du läsa mer om Agro Örebro som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Vårt uppdrag är att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och en hållbar tillväxt i hela Örebro län för flera generationer. Vi arbetar också med skogsfrågor i länet.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
Agro Örebro drivs av den ideella föreningen AgroÖst med grundfinansiering Region Örebro län. Verksamheten finansieras även med projektmedel EU via Länsstyrelsen, Tillväxtverket, Jordbruksverket, Leader, ESF mf samt genom uppdrag (t ex Örebro kommun) och privat finansiering.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
AgroÖrebro kan främja gröna näringar i Örebro genom att vara en neutral plattform för affärsutveckling och innovation. Genom samarbete kan vi stödja hållbarhet, öka medvetenheten hos konsumenter samt främja lokal produktion, kunskapsutveckling och innovation inom området.

Kontakt: Ola Albrektsson och Malin Myhrberg

Till webbplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades