Landsbygdsnätverket

Agro Sörmland

Här kan du läsa mer om Agro Sörmland som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Att skapa aktiviteter kring aktuella och angelägna frågor inom biobaserade näringar. Vi har kunskapsseminarier där forskning, rådgivning och praktiska exempel är givna programpunkter. Och vi bygger broar till akademi och forskning, till andra branscher och kluster, till utbildning, och innovationssystem med mera. Omvärldsspaning och teknikutveckling är fokusområden.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
AgroÖst som är en ideell förening tillsammans med Region Sörmland, Länsstyrelsen, LRF, Sörmlands Naturbruk samt ett antal organisationer verksamma inom näringen.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Vi bidrar med omvärldsbevakning, kunskap och inspiration samt brobyggen till andra sektorer. Vi driver pilotprojekt i syfte att lära, skapa processer och modeller som ska kunna omsättas på nytt.

Kontakt: Johan Varenius

Till webbplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades