Landsbygdsnätverket
Sökhund vid traktorsdäck

Foto Elin Karlsson

Sökhundar hittar växtsjukdomar och ogräs

Hundars enastående förmåga att känna igen olika dofter utnyttjas i ett EIP-Agri-projekt för att snabbt och säkert hitta invasiva ogräs och växtskadegörare. Att specialsökande hundar har mycket stor betydelse för att hitta bland annat narkotika eller vapen är väl känt. De används även i skogen för att hitta granbarkborrar. Nu ska hundarnas användning utvidgas till att hjälpa växtodlare inom jordbruket och trädgårdsnäringen.

– Hunden kan också snabbt kontrollera hela lagret av spannmålsutsäde eller vid utsädesleveranser, i stället för att man som idag bara tar stickprov för analys, säger projektledaren Jörgen Holmén, Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen.

Det blir en stor tidsbesparing att bara behöva ta prover extra noga i de partier som hunden markerat för sjukdomar.

Doftprov för hundens träning

Målet med innovationsprojektet är att det ska finnas unika etiketter - doftprov - som kan användas för att lära hundar vad de ska leta efter. Etiketterna ska till att börja med gälla sjukdomarna axfusarios, mykotoxinet DON och stinksot på spannmål och klumprotsjuka på oljeväxter. De ska även lära sig finna ogräsen renkavle, hönshirs och flyghavre. Sökhundarna ska hitta ogräsen på fält, i tröskad spannmål och på maskiner.

Planen är att framstående rådgivningsföretag ska kunna tillhandahålla etiketterna i framtiden och att professionella hundekipage samarbetar med växtodlingsrådgivare i hela landet. Man hoppas att det ska kunna bli i form av franchiseverksamhet. Hundarna ska kunna söka i gröda på fält, i utsädeslager, vid leveranser och vid syn av mark och lantbruksredskap.

Spara både tid och pengar

– Den stora utmaningen är att kunna ta fram etiketter som är helt rena från kontaminering av någon annan doft än den man vill att hunden ska lära sig att känna igen, säger projektledaren Jörgen Holmén.

Dagens analysmetoder när det gäller jordbundna växtskadegörare är tidskrävande och kostsamma. Detsamma gäller nuvarande kontroller av eventuell ogräsförekomst i fält där grödan är tänkt att användas till utsäde.

Man måste ta hänsyn till viktiga säkerhetsaspekter för att förhindra oavsiktlig spridning i samband med hantering av etiketterna – från odling av ogräs eller växtskadegörare till att föra dessa vidare till utvalda hundförare.

Foto Jörgen Holmén

Hundars luktsinne är så avancerat att de kan analysera dofter ner på enstaka molekylnivå. Om hunden ska lära sig skilja på två olika, men liknande dofter, är det oerhört viktigt att skillnaden mellan dem består av rätt molekyler.

Kan det säkerställas, alltså att de etiketter som hundarna ska tränas på till 100 procent ger en doft som bara hör ihop med en specifik växtskadegörare eller ett specifikt ogräs, kan etiketterna kvalitetssäkras och användas. Vägen dit är avancerat laborativt arbete, professionell hantering och framtagning av doftproven och resurspersoner med goda kunskaper om växtskadegörarna och ogräsen, deras biologi och livscykel.

Snabbare och säkrare

Specialsökhundarna kommer att ha stor betydelse ur alla tre hållbarhetsaspekterna. Stor tidsbesparing och säkrare identifiering ger bättre lönsamhet och minskat behov av behandlingar av utsäde med svampmedel och kemisk bekämpning av ogräs i fält är positivt för miljön. Slutligen möjliggör hundarna att lantbrukaren vet vad som finns och inte finns, vad som eventuellt behöver åtgärdas, vilket ger minskad oro och större trygghet.

En rad kompetenser i samarbete

– Det har varit enkelt att skapa intresse för projektet. Vi har fått mycket input, uppmuntran, inbjudningar och förfrågningar, säger Jörgen. Samtidigt har det inneburit förväntningar på att vi ska leverera information till utomstående.

Det är ett stort projekt med många projektpartners och medarbetare från Nordmaling i norr till Alnarp i söder. Samtliga bidrar med unik specialistkompetens, erfarenhet och nätverk inom både växtodling och specialsök med hundar. Man uppskattar mycket att skilda kunskapsområden har kunnat mötas i projektet och lära av varandra.

Oändliga möjligheter framåt

Utvecklingsmöjligheterna är närmast oändliga när det gäller användningen av specialsökhundar i jordbruket och trädgårdsnäringen. Att ta fram specifika och kvalitetssäkrade etiketter liksom att träna hundarna är kostsamma insatser, men den nytta de kan göra motiverar det mycket väl.

Text: Inger Pehrson

FAKTA

Projekt: Detektion av växtskadegörare och invasiva ogräs med specialsökande hundar
Projektägare: Västra Götalandsregionen
Budget: 2,1 miljoner kronor
Kontakt: Jörgen Holmén, 0700-852501

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri Länk till annan webbplats.
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats.

Publicerades