Landsbygdsnätverket
Fjordguiderna.

Deltagare i projektet "Fjordguiderna"

Guidesamarbete stärkte fjordområdena

När tio fiskeguider i fjordarna innanför Tjörn och Orust gick samman i en gemensam pool blev både besöksnäringen och miljön vinnare. Tillsammans utvecklar de bland annat nya koncept, gör gemensam marknadsföring och går miljökurser ihop.

Nominerad i kategorin Nya affärsmöjligheter i blå näringar

Kommunerna Tjörn, Stenungssund, Kungälv, Orust och Uddevalla driver sedan flera år det gemensamma projektet 8+fjordar med syfte att förbättra miljön, utöka möjligheterna till friluftsliv och utveckla näringslivet i fjordområdena.

I området arbetar ett tiotal fiskeguider och för ett par år sedan blev projektledare Niclas Åberg kontaktad av en av dem.

– Deras idé var att samarbeta och på det sättet utveckla området som destination genom marknadsföring och gemensamma satsningar. Grundtanken var att inte vara konkurrenter utan att hjälpas åt och dra nytta av varandra, berättar Niclas Åberg.

Pengar söktes genom leader hösten 2017 och under 2018 gick projektet in i en mer konkret genomförandefas. Bland annat samlade man på sig information från andra liknande destinationer för att utröna vad de hade gjort framgångsrikt. Man gjorde även studieresor.

Få fångsten serverad

– Vi har bland annat sjösatt ett nytt koncept som vi kallar Fånga äta bo som handlar om att sportfiskarna tar med sin fångst till en restaurang och får den tillagad där. Tillsammans har guiderna också jobbat med marknadsföringen av området, berättar Niclas Åberg.

En god bonuseffekt är att havsöringsfiske, vilket det här är fråga om, är som allra bäst i april, maj och september, det vill säga under perioder då besöksnäringen på västkusten annars går på halvfart. På det sättet har projektet alltså bidragit till att förlänga säsongen.

Inom projektet har man också sjösatt utbildningar för guiderna i berättarteknik och i biologi, med det uttalade syftet att öka guidernas kompetens och därmed kvaliteten på deras tjänster. Men det handlar också om att stärka miljöarbetet i området. Ideellt har guiderna arbetat med miljöfrågor för att förbättra miljön för fisken. De har exempelvis tagit bort vandringshinder, planterat träd och buskar och lagt ut lekgrus.

Jobbar för områdets bästa

– För oss har det varit viktigt att ta ett helhetsgrepp, inte bara skicka ut marknadsföringsmaterial och nöja oss med det, säger Niclas Åberg. Att guiderna jobbar tillsammans för områdets bästa på olika sätt och på olika nivåer, det är något som i slutändan kommer gynna dem alla. Jag tror vi har lyckats eftersom det har funnits en genuin vilja från guiderna att göra detta, initiativet kom ju från dem själva, plus att vi hade en bra plattform genom 8+fjordar att utgå ifrån.

Fakta: Fjordguiderna

Projektägare: Stenungsunds kommun
Kontaktperson: Niclas Åberg
Tidsperiod: Augusti 2017-januari 2020
Beviljad EU-medel ur: Havs- och fiskeriprogrammet

Publicerades