Landsbygdsnätverket

Foto: Anders Åberg, Scandinav bildbyrå

Smart innovationsteam ska stoppa vildsvinen

Det är stora problem med dyrbara skador av vildsvin på åkermark. Ett nystartat projekt utvecklar ett nytt koncept för stängsling.

Problemet med vildsvinsskador på åkermark är enormt och skadorna kostar mer än många kan ana. Drabbade lantbrukare som hör talas om det pågående innovationsprojektet Vildsvinsstopp reagerar väldigt positivt på att det pågår utveckling av stängslingskoncept.

 - Det känns verkligen meningsfullt att kunna bidra med hjälp att hålla vildsvinen borta från olika grödor, säger projektledaren Ragni Andersson. Vildsvinstopp är ett projekt med målet att minska kostnaden för att sätta elstängsel. Men också att effektivisera den gräsröjning som krävs och på så sätt få ner kostnaden för att stängsla runt åkrar till en rimlig nivå.

Studenter tar sig an utmaningar

Det är flera utmanande tekniska lösningar som behöver utvecklas. För att få hjälp med utvecklingen har man bjudit in studenter som läser maskinteknik vid Linköpings universitet. Två olika studentpar har i konkurrens med andra studenter fått möjlighet att ta sig an varsin utmaning i sina respektive examensarbeten. Den ena gäller utmatningen av stängseltråd, den andra handlar om utvecklingen av en klippare för oönskad vegetation.

 - Studenterna kommer in i projektet med nya ögon och kompletterande kompetenser som vi verkligen har nytta av, säger Ragni. Samarbetet med universitetet är en stor tillgång!

Kostnadseffektiva smarta lösningar

Teamet har tittat på många olika uppsatta vildsvinsstängsel och analyserat varför, eller varför inte, de fungerar.

 - Till att börja med måste man skilja på olika orsaker till att vildsvinen går igenom, understryker Ragni. Ibland letar grisarna systematiskt efter ett ställe att gå igenom. Och de är smarta! Därför är trådhöjd och trådspänning oerhört viktiga. Det måste vara precision i uppsättningen av hela stängslet.

För att få så kostnadseffektiva tekniska lösningar som möjligt har innovationsgruppen letat efter befintlig utrustning i flera olika världsdelar. Ju mindre man behöver bygga om för att anpassa till vildsvinen och svenska förhållanden, desto bättre.

Stopp för vildsvin och hjortar

Den färdiga innovationen är ett helt koncept bestående av automatiserad stängseluppsättning med specialdesignade stolpar. Här ingår också automatiserad röjning av oönskad vegetation som stjäl ström från tråden. Ekonomiforskare som ingår i gruppen kommer att göra beräkningar över kostnad och nytta med den färdiga lösningen i olika sammanhang.

 - Vi har mycket utvecklingsarbete kvar, säger Ragni, och vi beräknar att vara klara i slutet av 2021. Då hoppas vi att innovationen inte bara ska stoppa vildsvin, utan att utvecklingsarbetet även ska komma till nytta där man behöver stoppa hjortar.

Text: Inger Pehrson

FAKTA

Projekt: Vildsvinsstopp
Projektägare:
Agrigera AB
Budget: 5 miljoner kronor
Kontakt: Ragni Andersson, 070-3491263

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projectslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerades 2020-05-18

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU