Landsbygdsnätverket

Innovation i landsbygd

Den 7 december arrangerade Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Innovationsfrämjande i landsbygder en digital konferens om innovation i landsbygd.

Inspelning

Du som inte hade möjlighet att delta kan se konferensen i efterhand här nedan. Inspelningen finns tillgänglig i två veckor.

Material

Klicka på rubrikerna i programmet nedan för att ladda ner presentationerna som pdf:er.

Program


Landsbygdsutveckling i politik och praktik Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Klas Fritzon, Hela Sverige ska leva

Entreprenörskap i landsbygd Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Johan Gaddefors, SLU

Designmetodik - Unga i Landsbygd Värmland Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Melinda From, RISE och Lisa Carlgren, RISE

Paus

Välkomna tillbaka
Veronica Andrén, Landsbygdsnätverket

Duvedsmodellen Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Björn Hellström, forskare på enheten Stadsutveckling, RISE

Väderstad - Det lilla som blev något stort! Pdf, 162.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Eva Rådander, Mjölby kommun

Paus

Panelsamtal
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket, Louise Ramberg, Coompanion, Mathias Mellgren, Företagarna och Klas Fritzon Hela Sverige ska Leva.