Landsbygdsnätverket
Rullskida

Prototyp från utveckling av rullskida

Kundfokuserat innovationsarbete gav Elpex framgång

Varken Johan Öberg eller Jonas Nilsson hade någonsin stått på ett par rullskidor när de 2011 tog över företaget Elpex. Men ett målmedvetet utvecklingsarbete med utgångspunkt i kundernas behov har gett företaget luft under vingarna.

Piteåföretaget Elpex startade sin tillverkning av rullskidor på 80-talet men 2011 blev konkurrensen för svår och företaget försattes i konkurs. Johan Öberg och Jonas Nilsson såg dock företagets potential och tog över verksamheten.

– Företagets utvecklingsarbete var eftersatt och vi hade inga ”top of the line”-produkter som kunde konkurrera med de stora tillverkarna. Så det första vi gjorde var en noggrann analys av vad som saknades i vårt utbud för att kunna höja vår konkurrenskraft. Vi behövde ta reda på varför kunderna valde konkurrenternas produkter istället för våra, säger Johan Öberg, företagets vd.

Det andra man gjorde var att ta reda på vad kunderna kunde tänka sig sig att betala och utifrån den prisbilden avgöra hur produktionen av en sådan produkt kunde se ut. Efter mycket efterforskningar och analys tog de två själva fram en enkel, men fungerande prototyp.

Stöd från Almi och Länsstyrelsen

Under utvecklingsarbetet fick kompanjonerna stöd från Almi och därefter även från Länsstyrelsen som hjälpte duon att söka innovationsstöd. Kompanjonerna hade inte hjälp av några andra investerare eller bidrag utan löste finansieringen genom lån från kreditbolag, en checkkredit och lite egna medel. Ett säkrat avtal och en order från en rysk kund hjälpte ytterligare med företagets likviditet i utvecklingsfasen.

– Att utveckla och testa prototypen tog mycket tid och kostade en hel del. Dessutom la vi mycket tid och pengar på att visa upp och marknadsföra den färdiga produkten i olika sammanhang både nationellt och internationellt. Här var innovationsstödet en viktig pusselbit, säger Johan Öberg.

Snart började framgångarna komma. En nyckel och ett rejält lyft för varumärket var när Elpex nya skida var med och vann i Skandinaviens största rullskidtest.

Efter den första produkten har företaget tagit fram ytterligare rullskidor och nya stavar i olika prisklasser utifrån de behov de har kunnat identifiera. Sedan övertagandet har omsättningen ökat från knappt 800 000 kronor till runt 4 miljoner kronor. Stor hjälp har företaget haft av det täta samarbete man har utvecklat med skidlaget Pite-elit som gett direkt återkoppling kring vad elitåkare saknar och behöver.

Lokala leverantörer i möjligaste mån

Att varken Johan Öberg och Jonas Nilsson själva är skidåkare är något de själva har sett som en fördel i utvecklingen av företagets verksamhet.

– Vi har ju inte varit låsta i våra uppfattningar, utan har kunnat ställa frågor som en skidåkare antagligen inte skulle ha ställt. Vi har kunnat se problemen ur andra synvinklar. Nackdelen var möjligen att vi fick arbeta hårdare för att få kundernas förtroende, men produkternas framgångar har blivit bevis nog, säger Johan Öberg.

En bärande idé i företaget är att i möjligaste mån anlita svenska, och allra helst lokala, leverantörer. En annan viktig tumregel är att noggrant och målmedvetet bygga relationer med kunderna, det vill säga sportbutiker och specialister.

– Det har varit viktigt för oss att de håller prisbilden och inte dumpar priset i ständiga rea-utförsäljningar. För att undvika det har vi istället valt att sätta ett lite lägre rekommenderat pris för våra produkter till återförsäljarna.

Kompanjonerna har gjort en lång resa ihop och idag går företaget bra och de har ett produktutbud som både de själva och kunderna är nöjda med. När det gäller utvecklingsarbete kan nämnas att de framöver kommer delta i ett Vinnova-projekt, där ett nytt koldioxidneutralt material ska testas i en rullskida.

Lärdomarna har förstås varit många genom åren. En är vikten av att ta kontroll och behärska allt det viktiga arbete som måste säkerställas parallellt med själva innovationsarbetet, menar Johan Öberg:.

– Innovatörer är sällan bra på marknadsanalyser och byråkrati, men det finns bra hjälp att få från olika instanser. Det viktigaste är att man gör en ordentlig analys. Man måste först fråga sig: Vad vill konsumenten betala för produkten eller innovationen? Kan jag tillverka produkten till det priset – går det ihop?

Text: Jakob Hydén.

Mer information

Läs mer på företagets hemsida:

Elpex Roller-Skis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.