Landsbygdsnätverket

Leaderbussen- En rullande mötesplats

Landsbygdsnätverket utvecklar i samarbete med fyra leaderområden konceptet Leaderbussen, en rullande mötesplats för att öka kunskapen om leadermetoden, dess möjligheter och dess resultat.

Metodutveckling för ökad dialog och kunskap

Idéen med Leaderbussen utvecklades utifrån inspiration från Landsbygdsnätverkets Bushresor som tidigare har genomförts inom arbetsgruppen Gröna näringar. Det som är tilltalande med konceptet är just sammanhållningen som bussturen ger i kombination med studiebesök, föredrag och en nära dialog mellan deltagarna.

Fyra pilotprojekt

Fyra leaderområden har valts ut för att ingå i Landsbygdsnätverkets pilotprojekt. Dessa områden ska testa och utveckla olika upplägg och metoder som sedan ska spridas till andra leaderområden. Förhoppningen är att fler resor med Leaderbussen kommer att genomföras runt om i landet med stöd och inspiration av resultaten från resorna som har genomförts inom pilotprojektet.

De leaderområden som ingår i pilotsatsningen är:

  • Leader Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020
  • Leader Folkungaland
  • Leader Östra Skaraborg och Leader Nordvästra Skaraborg
  • Leader Vättern

Tips och råd

Vill du själv arrangera en resa med Leaderbussen? Här hittar du tips och råd som deltagarna i pilotprojektet har samlat på sig.PDF

Läs mer om resorna med Leaderbussen!

Leaderbussen Östergötland

Läs med om Leaderbussen Östergötland

Leaderbussen Tornedalen

Läs mer om Leaderbussen Tornedalen

Leaderbuss Vättern

Läs mer om Leaderbussen Vättern

Leaderbussen Skaraborg

Läs mer om Leaderbussen Skaraborg

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU