Landsbygdsnätverket
Ung tjej cyklar på en grusväg och har släppt händerna från styret.

Foto: Matilda Holmqvist / Scandinav.

Ung inkludering

Unga i landsbygder är den viktigaste gruppen invånare för att vi ska kunna behålla och utveckla hållbara landsbygdssamhällen. Utan unga som vill investera i en framtid i landsbygder finns det ingen varaktig landsbygdsutveckling.


Arbetsgruppen för Ung inkludering jobbar för att fler ska bli medvetna om vikten av att förbättra ungas möjligheter i landsbygder. Det handlar om allt från inflytande och delaktighet till företagande, entreprenörskap och möjligheter till anställning.

Arbetsgruppens övergripande mål är att öka medlemsorganisationernas förmåga att i sin tur inkludera unga i landsbygdsutveckling. Arbetsgruppen ska hjälpa till med både information och inspiration om hur organisationer kan bli bättre på att inkludera unga i sitt arbete, både som målgrupp och för arbetet i den egna organisationen.

Arbetsgruppen ska:

  • Kartlägga medlemsorganisationernas behov av information, kunskap och verktyg. Därefter ska man arbeta för att möta det behovet.

  • Inspirera unga till ökat deltagande i landsbygdsutveckling.
  • Inspirera organisationer att hitta nya arbetssätt för att öka sin inkludering av unga.
  • Dela med sig av verktyg, material, information och kontakter för att öka ung inkludering.

  • Genom att ta fram information som är särskilt riktad till unga, lära sig mer om och ta tillvara ungas intressen och engagemang.

Gruppen verkar också för att öka inkluderingen av unga i Landsbygdsnätverkets övriga arbete genom sin coachningsfunktion. Funktionen är viktig för att inkludera nya organisationer med ungdomsfokus i Landsbygdsnätverkets aktiviteter och därigenom öka mångfalden av aktörer i landsbygdsutvecklingen.

Webbinarier och poddar

Här har vi samlat arbetsgruppens webbinarier och poddar.

Landet lär #52 Unga som behövs - Om inkludering i föreningslivet

Landet lär #43 Bjud in! Om att stärka ungdomsperspektivet

Landet lär #41 Hur får vi dem att hänga med oss? Om att kommunicera med unga

Landet lär #19 Att få vara med: Om ungas känsla av delaktighet 

Landet lär #6 Lämna eller stanna? Valmöjligheter och stöd för unga i "resten av Sverige"

#106

En kreativ värld - om unga konstnärer i landsbygderna

#77

Skiftbyte i de gröna näringarna - om ungas koll på branschen

#69

Hitta pengarna - finansiera ungas projekt och idéer på landsbygden

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna i arbetsgruppen Ung inkludering? Klicka på länken nedan.

TILL KONTAKTSIDAN