Landsbygdsnätverket

Foto: Vreta utbildningscentrum

Nationellt kompetensråd inom det gröna näringslivet

Det nationella kompetensrådet träffas tre gånger under 2024. Tema för året är Kompetens och livslångt lärande i lantbruket. Kolla in programmet för den 6 maj och anmäl dig till samtliga mötestillfällen redan nu!

Datum och tid

6 maj
9 september
11 november

Klockan 15.00 - 16.30 alla tre tillfällen.

Anmälan

Anmäl dig här till samtliga mötestillfällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - sidan öppnas i ett nytt fönster.

Plats

Mötet är digitalt via Zoom. Möteslänk skickas ut separat.

Kontakt

Anna Hedberg Landsbygdsnätverkets kansli.
Charlotta Rydberg, Naturbruksskolornas förening.

Program

6 maj 15.00-16.30

1

Välkomna och introduktion till årets tema: Kompetens och livslångt lärande i lantbruket – Lotta Rydberg, Naturbruksskolornas förening.

2

Analysgruppen Hållbara gröna näringar med utförargrupper –
Julia Löf, Landsbygdsnätverkets kansli.

3

Veterinär beredskap för lantbrukets djur – Anna Clarin, Jordbruksverket.

4

Hur jobbar Kunskapsnavet Företagsledning och entreprenörskap med kompetens och livslångt lärande? – Per Hansson, SLU.

5

Röster från utförargruppen om kompetens och livslångt lärande i lantbruket
- Sofie Alvarsson, Hushållningssällskapet
- Marie Sjölin, Torsta

- Isabella Odmark, LRF Ungdomen

6

Framtidsutsikter och kompetensbehov inom livsmedelssektorn –
Julia Nederberg, Naturvetarna.

7

Nästa möte: 9 september kl. 15.00–16.30

8

Avslutning och tack för i dag!

Publicerades