Landsbygdsnätverket
Illustration med texten Vad har vi? Över texten syns en glad person, ett mynt och en morot.

Vad har vi?

Här inventerar och kartlägger ni det och de som finns i bygden.


Gör så här:

 • Samla de personer i bygden som vill arbeta med Levande bygder-materialet.
 • Dela upp er i mindre grupper med två eller tre personer alternativt fundera för dig själv.
 • Prata om eller fundera själv på frågorna nedan. Skriv ner svaren.
 • Gå tillbaka till den stora gruppen och presentera vad du har kommit fram till alternativt vad ni har kommit fram till gemensamt. Vilka tankar väcker detta? Det kanske dyker upp sådant som du inte har skrivit upp eller sa i den mindre gruppen.
 • De sammanlagda tankarna ger en bra bild över vad ni i bygden tycker.
Illustration på en hjärna, som symboliserar "huvudet".
 • Hur ser ekonomin ut?
 • Hur ser ekologin (de levande systemen runt omkring oss) ut?
Illustration av ett hjärta.
 • Vilka formella och informella relationer finns?
 • Hur ser relationen till kommunen, länsstyrelsen och regionen ut?
 • Vilka företag och organisationer finns?
 • Hur kan vi öka delaktigheten i vår bygd?
 • Vilka vill vi bjuda in?
Illustration av en hand.
 • Vilka fysiska platser finns i bygden?
 • Vilka byggnader, ytor, råvaror och verktyg finns?
 • Vilka kunskaper har vi om dem?