Landsbygdsnätverket
En runt illustration med texten Levande bygder - smartare och varmare samverkan. Runt cirkeln finns fyra mindre cirklar med texten Var är vi?, Vad vill vi?, Vad har vi?, Vad ska vi göra?

Levande bygder

- Smartare och varmare samverkan

Här hittar du exempel på verktyg för lokal utveckling samt inspiration och metoder från omställningsrörelsen. Målet är att ge bygder, samhällen och platser hjälp för att tillsammans möta de sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar och möjligheter som finns.

Arbetet utgår från fyra frågor: Var är vi, Vad vill vi, Vad har vi och Vad ska vi göra hjälper er att välja rätt ingång utifrån hur långt er bygd har kommit med lokala planer och samarbete. Eftersom lokal utveckling och omställning är en ständigt pågående process och inget som blir ”färdigt”, kan ni välja ingång beroende på var ni befinner er just nu eller utifrån vad ni vill göra.

Instruktioner

Ni börjar genom att klicka på någon av länkarna nedan. Ni kan börja var ni vill. Om ni har gjort något tillsammans förut kan ni börja på Vad har vi? Där identifierar (och firar) ni det arbete och de projekt som ni redan har gjort. Om ni precis har satt igång, eller vill ta nya tag, börja med Var är vi?

När ni väljer någon av frågorna nedan, kommer ni till en ny sida. Den har tre underrubriker: huvudet, hjärtat och handen. De finns för att påminna om att det är viktigt att engagera flera delar av oss så ofta som möjligt. Alla delar behövs. På undersidorna finns tips på hur ni kan tänka och vad ni kan göra utifrån huvud, hjärta och hand. Här finns länkar till verktyg, metoder och övningar.

Bjud in!

Varaktig utveckling och omställning handlar om att gruppen behöver uppfatta sig som ett "vi". Vilka kan vara detta ”vi”? Det kan vara en grupp i en bygd eller by, individer från flera närliggande bygder eller alla i bygden. Grupper fungerar bäst genom att ha med så många olika typer av männskor som möjligt. Tänk till så att det blir så bred representation som möjligt av exempelvis unga, äldre, nyanlända, företag och föreningar. Här behöver ni ha med människor med olika erfarenhet och bakgrund. Ju mer blandad grupp, desto kreativare samtal.

Inkludera!

När ni har blivit en grupp, se till att alla blir hörda under möten. Det är särskilt viktigt att ge utrymme för de som tar minst plats. Ett enkelt ledord är nyfikenhet. Utgå från att det någon annan lyfter är något som för ert gemensamma arbete framåt. Och om du inte hört dig själv prata på ett tag - ta plats!

Tips på mötesmetoder hittar ni på Servicebankens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Illustration med texten Var är vi? Över texten finns en kartnål.

Här tar ni reda på var ni i bygden är just nu genom att göra en nulägesanalys. En bild av vad ni redan har gjort i bygden och vad ni saknar ger er en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

 

Klicka på bilden för att komma till sidan.

Illustration med texten Vad vill vi? Över texten syns en karta.

Här utformar ni er vision för bygden, det vill säga där ni vill vara i en önskad framtid. En bra, gemensam vision stärker relationer, samlar bygden och gör den mer livfull.

 

Klicka på bilden för att komma till sidan.

Illustration med texten Vad har vi? Över texten syns en glad person, ett mynt och en morot.

Här inventerar och kartlägger ni det och de som finns i bygden som kan bidra till att uppnå visionen.

 

Klicka på bilden för att komma till sidan.

Illustration med texten Vad ska vi göra? Över texten finns en skiftnyckel och en kratta.

Här tar ni reda på vad ni ska göra i bygden, det vill säga vilka aktiviteter eller projekt som kan leder till att förverkliga er vision. Ni tittar också på när ni ska göra dem.

 

Klicka på bilden för att komma till sidan.