Landsbygdsnätverket
Illustration med texten Var är vi? Över texten finns en kartnål.

Var är vi?

Här tar ni reda på var ni i bygden är just nu genom att göra en nulägesanalys.


Gör så här:

 • Samla de personer i bygden som vill arbeta med Levande bygder-materialet.
 • Dela upp er i mindre grupper med två eller tre personer alternativt fundera för dig själv.
 • Prata om eller fundera själv på frågorna nedan. Skriv ner svaren.
 • Gå tillbaka till den stora gruppen och presentera vad du har kommit fram till alternativt vad ni har kommit fram till gemensamt. Vilka tankar väcker detta? Det kanske dyker upp sådant som du inte har skrivit upp eller sa i den mindre gruppen.
 • De sammanlagda tankarna ger en bra bild över vad ni i bygden tycker.
Illustration på en hjärna, som symboliserar "huvudet".
 • Vad vet vi om nuläget?
 • Vilka mönster ser vi här hemma, i regionen och i världen?
 • Hur utvecklas ekonomin lokalt, nationellt och globalt?
 • Vad händer i spåren av Corona?
 • Hur påverkar klimatkrisen oss och världen?
 • Vad känner vi om nuläget?
 • Var är vi i våra relationer med varandra?
 • Om du tänker på en för dig allvarlig situation i världen vad känner du då?
Illustration av ett hjärta.
 • Var är vi i kommunen, regionen, landet, världen?
 • Vad har hänt i vår bygd förut?
 • Om det har funnits samverkansprojekt tidigare, vilka är de?
Illustration av en hand.

Fördjupning