Landsbygdsnätverket

Nyheter och artiklar

 • Nytt odlingssystem för spannmål i permanent vall


  Projektet utvecklar en ny metod för spannmålsodling i ett plöjningsfritt odlingssystem med gräs och andra vallväxter. Det nya odlings-systemet ska bidra till att minska växtnäringsläckage och erosion, och skapar samtidigt förutsättningar för en stor kolinlagring och ökning av mullhalten.
 • Cilla Krantz, utvecklingsstrateg på Agro Sörmland. Foto; Hanna Säfström

  Hallå där… Cilla Krantz på Agro Sörmland i Eskilstuna, Södermanland!


  Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Agro Sörmland i Eskilstuna, Södermanland.
 • Peter Eriksson på Gröna Klustret i Nuntorp.

  Hallå där – Peter Eriksson på Gröna Klustret i Nuntorp, Dalsland!


  Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Gröna Klustret i Nuntorp.
 • Susanne Paulsson på Gröna Halland Foto: Hushållningssällskapet, Halland

  Hallå där… Susanne på Gröna Halland!


  Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Gröna Halland.