Landsbygdsnätverket

Nyheter och artiklar

 • Skender Hasa, Hassan Alhasan och Rune Yttersjö står bakom ett grönsaksstånd. Foto: Lovisa Johansson Hollsten

  Lyckad jobbförmedling i gröna näringar


  Flyktingkrisen 2015 och 2016 innebar stora ansträngningar för flera svenska kommuner. I Götene bestämde man sig för att utnyttja sina många företag inom livsmedelsbranschen, både vad det gäller primärproduktion och förädling, för att hitta gröna jobb till nyanlända.
 • Per Hansson, verksamhetsledare SLU Kompetenscentrum företagsledning Elisabeth Hidén, ordförande i LRF Ungdomen Jesper Broberg, Förbundsdirektör Hushållningssällskapets Förbund

  #121 Om AKIS - har Sverige rätt kunskap för att producera mer mat?


  Hur sprids egentligen ny kunskap inom de gröna näringarna?Inom den europeiska jordbrukspolitiken använder man sig ofta av begreppet Agricultural Knowledge and Innovation System eller AKIS för att beskriva hur just kunskapsförmedling fungerar i olika länder eller regioner, till exempel genom utbildning, rådgivning och innovation.
 • En kvinna och ett barn går längs en stig vid vattnet. Till höger syns en porträttbild på föreläsaren David Bennet. Foto: Anders Järkendahl / Scandinav bildbyrå.

  Landet lär #48 Hur blir vi Smarta landsbygder? Ett verktyg för lokal planering och omställning


  Hur kan vi underlätta lokal utveckling på ett långsiktigt och resurseffektivt sätt? Den frågan ställde sig Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Smarta landsbygder, som nu har tagit fram en vägledning för detta. I webbinariet den 9 mars presenterar David Bennet från Omställningsnätverket hur verktyget, som ännu är en prototyp, kan användas.
 • Afraa Hajjar och Linda Törner sitter tillsammans framför en bärbar dator.

  Wow hjälpte utrikesfödda kvinnor ut på arbetsmarknaden


  Genom att engagera ideella krafter i samhället och samtidigt arbeta med en tydlig struktur för stödinsatserna har organisationen Wow haft stor framgång med sitt projekt One Goal. Av de 32 utrikesfödda kvinnor som deltog gick 18 vidare till jobb och 7 till yrkesutbildningar efter ett år.
 • Lisa Karlsson ute i skogen vid en röd stuga. Hon har blå jacka på sig.

  Nyfiken på...Lisa Karlsson


  Du arbetar på Jordbruksverket och är  ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö & klimat. Hur jobbar du med ekosystemtjänster?
 • Håkan Montelius med sin inspelningsutrustning. Till vänster syns podden Landets logga. Foto: Filip Pilthammar.

  Håkan är ny röst i podden landet


  Som barn växte han upp på landet omgiven av lantbruk. Nu ser han fram emot att få lägga fokus på landsbygdsfrågorna - på riktigt. Håkan Montelius är ny röst i podden Landet.
 • Vy över ett vattendrag med vass och sjöyta i förgrunden

  Webbinarium: Limniskt fiske, en ekonomisk utblick


  Fredagen den 19 februari, kl. 09.30-12.00, är det dags för det tredje och avslutande webbinariet i serien Fiskets potential i sött och salt. Limniskt fiske - en ekonomisk utblick är temat.
 • Porträttbild på Monica Sihlén. Hon har rött hår och gröna kläder.

  Nyfiken på...Monica Sihlén


  Du arbetar på Upphandlingsmyndigheten och är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö & klimat. Hur jobbar du med ekosystemtjänster, miljö och klimat?
 • Två barn som springer på en äng.

  Fullsatt när vi lyfter kraften i Sveriges landsbygder


  Många vill vara med och lyfta innovationskraften i landsbygderna. Den 10 februari samlar den Nationella landsbygdsträffen 500 möjliggörare från lokal nivå till nationell. Landsbygdsminister Jennie Nilsson är en av dem.
 • Kvigor på betesmark

  Nytt förslag ska förenkla för lantbrukaren och stärka det öppna odlingslandskapets framtid


  Miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar är den viktigaste för bevarandet av biologisk mångfald och kulturmiljöer i odlingslandskapet. Sedan år 2000 används åtagandeplaner som lantbrukaren ska följa för att ha rätt till ersättning. Jordbruksverket föreslår nu att åtagandeplanerna ersätts med generella villkor och rådgivning.
 • Fiskebåt och motorbåt på sjön

  Webbinarium: Underutnyttjade arter i svenskt fiske


  Fredagen den 12 februari, kl. 09.30-12.00, är det dags för det andra webbinariet i serien Fiskets potential i sött och salt. Underutnyttjade arter i svenskt fiske är temat.
 • På bilden syns Åsa Sjöström, från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI, Torgny Widholm, lantbrukare från Åre och Lina Molin, samordnare på länsstyrelsen i Jämtlands län

  #120 Minskad sårbarhet, ökade möjligheter - om klimatanpassning i landsbygder


  Landsbygderna och klimatförändringarna - i och med förändringarna i klimatet är det viktigt att arbeta på två plan. Dels med att få ner utsläppen men också att jobba med klimatanpassning. På så vis kan vi minska vår sårbarhet men också ta vara på positiva effekter som kommer med ett förändrat klimat.