Landsbygdsnätverket

Nyheter och artiklar

 • Jonas Toljander, mikrobiolog Livsmedelsverket, på bild. Han pratar om Rötmånaden i Podden Landet

  #127 Rötmånad - så äter du hållbart


  Rötmånad! Vi är nu på väg in i den del av året då matens hållbarhet är betydligt sämre. Mer mat slängs och fler drabbas av matförgiftning. För att minska både svinn och sjukdomar är det viktigt att sommarmaten hanteras rätt. Så vad är egentligen hållbar livsmedelshantering under rötmånaden - vad kan vi göra för att undvika onödigt svinn och att bli sjuka?
 • Anna Lundstedt

  Anna Lundstedt kliver ombord


  Landsbygdsnätverket säger varmt välkommen till Anna Lundstedt, kostekonom med lång erfarenhet av arbete som kostchef. Från och med i sommar kliver Anna ombord för att jobba som samordnare i MATtanken-projektet.
 • Blomsterremsa i ett morotsfält.

  Agroekologi – ett viktigt begrepp i den nya jordbrukspolitiken


  Trots att begreppet agroekologi har använts länge finns det fortfarande frågetecken kring hur det ska tolkas. Nu har ordet fått nytt ljus i och med att EU-kommissionen lyfter fram det i den nya jordbrukspolitiken.
 • En tecknad bild av land och stad som visar att Leader fyller 30 år

  Leader firar 30 år och förenklar inför framtiden


  Leader är en lokal utvecklingsmetod som har använts i 30 år. Den engagerar lokala aktörer i utformningen och genomförandet av strategier, beslutsfattande och resurstilldelning för utvecklingen av hela EUs landsbygdsområden. Se filmen där elva olika länder delar sina berättelser om vad Leader har bidragit till under åren.
 • Ung kvinna klappar en ko i en hage.

  Unga influencers lyfter sina landsbygder i sommar


  I sommar väljer flera Leaderområden att använda sig av unga influencers som får visa upp sina landsbygder. Syftet är både att främja ungas delaktighet och att lyfta fram landsbygderna som en attraktiv plats att bo på.
 • Porträttbilder av EvaLena Skalstad, vd, Lapland Vuollerim, Maria Kvarnström, processledare, Hagfors/Munfors Innovation Park, Karin Horisaki, HORISAKI Design & Handel och Christoffer Cederholm, vd, Spelkollektivet

  #126 Bredda bilden – alla möjliga sorters företag i landsbygder


  Vad finns det egentligen för företag i våra landsbygder? I många branscher finns en urban norm - att vissa företag bara finns i storstäderna, och att företagande i landsbygderna endast handlar om lantbruk, skogsbruk och livsmedelsproduktion. Men den bilden är långt ifrån sann! I många landsbygder är andelen företagare faktiskt högre än riksgenomsnittet och mångfalden av företag är större än vad många tror.
 • Mattias Åkerberg, grundare av reklambyrån Please Copy Me, står med sina böcker i händerna. På en hylla bakom står ett diplom med texten Svenska Desgn-priset.

  Prisbelönt copywriter föreläser för Landsbygdskommunikatörerna


  Vill du ta dina texter till nästa nivå? Jobbar du också med kommunikation hos någon av Landsbygdsnätverkets medlemmar? Då borde du komma till nästa träff med Landsbygdskommunikatörerna. Den 2 september föreläser nämligen den prisbelönte copywritern Mattias Åkerberg.
 • Thomas Bertilsson, vd på Upplandsstiftelsen

  Nyfiken på Thomas Bertilsson


  Du arbetar på Upplandsstiftelsen och är ny ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö & klimat. Hur jobbar du med ekosystemtjänster, miljö och klimat?
 • Så här vill politikerna utforma jordbrukspolitiken för att nå miljömålen


  I veckan var riksdagspolitiker från alla partier inbjudna för att berätta vad de vill prioritera för att nå både offensiva miljömål och livsmedelsstrategins mål om ökad hållbar matproduktion. Några partier gav tydliga besked medan andra vill avvakta förhandlingarna i EU. Nu finns filmen från webbinariet med deras uttalande.
 • Bekämpa ogräsen där de växer


  Ogräs växer i varierande mängder över ett fält. Bekämpningen skulle därför kunna anpassas efter mängden ogräs i olika delar av fältet. Med hjälp av drönarbilder som ger underlag till sprutföraren, utvecklar Agroväst en ny teknik med stöd från EIP-Agri.
 • På bilden ses Anna Ross som är nationell chef för sociala medier på Lantbrukarnas riksförbund. Anna föreläste på Landsbygdsnätverkets kommunikatörsträff. Hon står i solen på ett fält iklädd rutig skjorta.

  Stort intresse för nytt nätverk för kommunikatörer


  Hur kan vi bli bättre på att kommunicera landsbygdsfrågor? Finns det fördelar med att samverka mer? Vad kan vi lära av varandra? Det var några frågor som ett sextiotal personer diskuterade på Landsbygdsnätverkets första träff för kommunikatörer och kommunikationsansvariga från medlemsorganisationerna.
 • Datorskärm med personer som deltar i ett digitalt möte

  Ny informationsträff om att söka innovationsstöd


  Är du intresserad av att söka innovationsprojekt inom EIP-Agri? Nu kan du anmäla dig till nästa informationsträff den 24 september kl. 10:00-11:30. Då berättar Jordbruksverket hur det funkar och vad du bör tänka på.
 • Ny app kan minska svampgift i havre


  Havre är känsligt för angrepp av svampen fusarium som kan ge höga halter av det giftiga ämnet DON i havrekärnan. Med hjälp av innovationsstödet EIP-Agri utvecklas ett beslutsstöd i form av en app i telefonen, som bedömer behovet av att bekämpa fusarium.
 • Växtbaserad yoghurt på svensk åkerböna - smaken är riktigt bra


  Den växtbaserade yoghurt som idag finns i handeln är baserad på soja, kokos eller andra långväga råvaror. Nu har en yoghurt baserad på svensk åkerböna tagits fram tack vare innovationsstödet EIP-Agri, i ett projekt som just avslutats vid RISE.
 • Innovativ teknik för klimatstyrning i växthus


  Ny teknik utvecklas för att kunna värma och kyla växthus med restvärme från industrier. Innovationen kan drastiskt minska energibehovet och göra det möjligt att odla grönsaker i växthus året runt även i kallt klimat.
 • Nyfiskade sillar ligger i en back på kajen

  Viktigt steg mot nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram


  Jordbruksverket har nu lämnat det slutliga förslaget på nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram till Näringsdepartementet. Det småskaliga kustnära fisket, vattenbruket och miljön står i fokus. En viktig målsättning är också att korta handläggningstiderna för den som söker stöd. Planen är att programmet ska kunna öppnas i december 2021.