Landsbygdsnätverket

Nyheter och artiklar

 • Marianne Andersson, lantbrukare och ordförande

  Nyfiken på Marianne Andersson


  För att tidigt vara med och påverka utformandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, har Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) tillsatt arbetsgruppen CAP 2028. Fönstret för reell påverkan är bara öppet nu och ett par år framåt. Marianne Andersson, du är ordförande för arbetsgruppen. Vad ska ni göra?
 • Per Hansson, verksamhetsledare Kompetenscentrum företagsledning, SLU, Gordana Manevska-Tasevska, docent Agrifood Economics Centre SLU och Cissi Klasson, vd och ägare Annelövsgrisen AB

  #151 I nya händer - om ägarskifte i gröna näringar


  I takt med att lantbrukarna blir allt äldre behövs yngre personer som kan ta över verksamheterna. Och för att Sverige ska klara producera mat på lång sikt är frågan om ägarskiften avgörande. Men är lantbruksnäringen tillräckligt attraktiv och hur skapar man tillräckligt bra förutsättningar för att någon ny ska vilja ta över och driva företaget vidare?
 • Vy över jordbruksmark och en bevattningsanläggning där det sprutar vatten.

  Bidra till att skapa en mötesplats för vatten


  Behöver vi en ny mötesplats för samverkan kring hållbar hantering av vatten i jordbrukslandskapet? Frågan kom upp i den svenska gruppen i Waterdrive, ett EU interregprojekt med deltagare från länderna runt Östersjön, som under tre år arbetat med vattenhantering i jordbrukslandskapet – och som sett behov av fortsatt samverkan.
 • Kollage med fyra bilder. Porträttbilder samt en bild där publiken sitter framför en ung kille på scenen.

  Rivstart för Leadersverige på Högbo bruk


  "Människor går dit de känner sig välkomna men stannar där de känner sig värdefulla". Det blev slutorden för årets nationella Leaderträff på Högbo bruk. Budskapet kom från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Ung inkludering, som avslutade träffen med att framtidsspana inför Leader 2030.
 • Innovationsprojekt drog folk på Elmia Lantbruk


  Innovationsprojekten väckte nyfikenhet på årets Elmia Lantbruk. Sjutton EIP-Agri-projekt presenterade sina resultat och målsättningar men även de utmaningar som kommit upp under projekttiden. Intresserade fick mer information i Landsbygdsnätverkets monter där bland andra innovationssupporten fanns med.
 • Glas fyllda med dessert och en skylt som berättar om menyn, torsdagen den 20 oktober, på Offentliga måltidens dag.

  De offentliga måltiderna: viktiga i vardag och kris


  Torsdag den 20 oktober firas Offentliga måltidens dag på tusentals platser i hela landet.
 • Lisa Reiter

  Nyfiken på Lisa Reiter


  Hallå där Lisa Reiter, du arbetar på Jordbruksverket och är även med i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö och klimat. Hur jobbar du med just miljö och klimat?
 • Man och kvinna på scen med publik i förgrunden och skärm med presentation i bakgrunden.

  EU CAP Network är nu lanserat


  Den 6 oktober lanserades EU CAP Network (EU:s nätverk för den gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitiken) på ett möte i Bryssel där flera från Sverige deltog, bland andra två representanter från Landsbygdsnätverkets kansli.
 • Clara Landsbo

  Kartläggning kastar ljus på gröna näringars kompetensförsörjning


  Hur ser den regionala kompetensförsörjningen i de gröna näringarna ut? Vem utför arbetet, hur sker samverkan och vilka är de främsta utmaningarna? Det är några av frågeställningarna i en rapport som nyligen har tagits fram på uppdrag av Landsbygdsnätverket.
 • Deltagare sitter i stolsrader med ryggen mot kameran.

  Regionala Gröna kluster stärker varandra


  Äntligen har vi resurser att samverka på riktigt och framför allt lära oss av varandra! Det var kärnan i det nationella Gröna Klustermötet den 29 september som hölls med 12 regionala kluster på plats på Vreta Kluster, och andra som medverkade digitalt.
 • Författaren Maria Maunsbach till boken Lucky Lada och jag

  #150 Författarpriset 2022 – skrävlande skrönor och osannolika anekdoter i årets landsbygdsskildring


  Årets författarpris från Studieförbundet Vuxenskolan ut går till Maria Maunsbach för boken Lucky Lada och jag. En bok som skildrar en liten skånsk landsort och dess invånare genom skrävlande skrönor och osannolika anekdoter om ungdomsförälskelser, sex, fylla, epatraktorer och hemvändande. En Piraten-pastisch ur ett kvinnligt perspektiv.
 • Ny rapport: Vägar till utbildning och arbete i de gröna näringarna


  Landsbygdsnätverkets grupp Vägar till utbildning och arbete i de gröna näringarna har tagit fram en ny rapport. Det handlar om en metod för att få fler unga, arbetslösa eller människor som vill byta yrkesbana att välja studier, praktik och arbete i de gröna näringarna.  
 • Maria Elinder

  Ny metod ska locka fler till gröna näringar


  Om Sveriges självförsörjning av livsmedel ska öka måste fler människor söka utbildning och jobb i de gröna näringarna. Ett användbart verktyg i det arbetet kan vara den metod som har arbetats fram inom Landsbygdsnätverket och nu finns dokumenterad i en färsk rapport.
 • Pernilla Björverud

  Nyfiken på Pernilla Björverud


  Du är agronom med inriktning på landsbygdsutveckling och har på uppdrag av Landsbygdsnätverket skrivit en rapport om strukturutvecklings betydelse för biologisk mångfald och vissa ekosystemtjänster i lantbruket. Vad är de viktigaste slutsatserna i rapporten?
 • Sebastian Remvig

  Hur attraktiva är gröna näringarna som bransch?


  För att kunna öka attraktionskraften i de gröna näringarna behövs ett återkommande och tillförlitligt mått på näringens tillstånd. Det är bakgrunden till att en arbetsgrupp inom Landsbygdsnätverket nu lanserar ett attraktionskraftsindex för de gröna näringarna.