Landsbygdsnätverket
En man i en liten fiskebåt håller fram en braxen.

Lätt att fånga och lätt att laga. Dessutom en fantastiskt god fisk att äta till både vardag och fest. På bilden syns en nyfångad braxen. Foto: Marie Sparréus.

Hållbara produkter från svenskt småskaligt fiske

Om vi fiskade och åt mer braxen och id från Östersjön skulle vi kunna minska importen av fisk, gynna det småskaliga fisket och minska övergödningen. Dessutom är arterna erkänt goda, nyttiga och klimatsmarta. Problemet? Att vi svenskar fortfarande tror att de är oätliga. Detta vill projektet Baltic Fish utmana och förändra!

Historiskt har id och framför allt braxen varit vanliga matfiskar i svenska hem. Men i takt med industrialiseringen av fisket har kunskapen om de båda arterna successivt fallit i glömska.

Nu genomförs en rad projekt på olika håll i Östersjöregionen för att återuppväcka intresset och kunskapen om dessa båda bortglömda karpfiskar. Ett bra exempel är projektet Baltic Fish.

– Det här arbetet påbörjades i Finland 2015. Där såg man att de här arterna är en viktig resurs som inte utnyttjas. Trots att det är riktigt bra matfiskar så är det i stort sett ingen som äter dem idag. Syftet är att försöka nå ut med information, till konsumenter, storkök och restauranger, och att på det sättet skapa en marknad, berättar Emma Gabrielsson, projektledare på miljöorganisationen Race For The Baltic, en av aktörerna i projektet.

John Nurminen Stiftelse är huvudprojektledare. Baltic Fish delfinansieras av finska och svenska statens gemensamma fond Baltic Sea Action Plan, som administreras av den nordiska miljöfinansiären NEFCO och bland övriga deltagare och experter i projektet kan nämnas Sveriges lantbruksuniversitet, Havs-och vattenmyndigheten, Sportfiskarna samt yrkesfiskare genom Guldhaven Pelagiska och Gutefisk.

Många fördelar talar för id och braxen

Det finns flera fördelar med att få igång fisket och konsumtionen av braxen och id. Det skulle gynna det småskaliga och kustnära fisket i Östersjön och ge en hårt prövad fiskekår ytterligare ett ben att stå på.

Samtidigt skulle Sverige få en möjlighet att minska importen av fisk. Idag importeras cirka 80 procent av all fisk som konsumeras i Sverige. Det svenska fisket av braxen och id är hållbart, väl kontrollerat och har ett mycket lågt koldioxidavtryck. Redskapen som används är skonsamma och tack vare fiskarnas låga fetthalt saknas den problematik kring miljögifter som annan Östersjöfisk är drabbad av.

– Dessutom är fisket av id och braxen ett effektivt sätt att cirkulera näringsämnen från hav till land och därmed minska övergödningen. Det fungerar på samma sätt som när du odlar musslor eller på andra sätt plockar upp biomassa från havet. Det är en vedertagen metod för att förbättra vattenkvalitén i övergödda vatten, säger Emma Gabrielsson.

Ny sajt ska inspirera

Den stora utmaningen är att ändra attityder från konsumenter, storkök och restauranger. Sajten braxen.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har lanserats för att få ut budskapet. Här kan man läsa om klimat- och miljövinster med fisket, om hur branschen gynnas, ta del av recept och beställa provlådor.

– Det är fortfarande väldigt många som inte vet att det är riktigt bra och nyttiga matfiskar, menar Emma Gabrielsson. Men det finns idag ett stort intresse för klimatsmart och nyttig mat och känslan är att det börjar röra på sig, att fler och fler upptäcker fördelarna.

Mer information

Här kan du läsa mer om Baltic Fish. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Braxen.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hållbar fisk från svenskt småskaligt fiske. Här finns mycket matnyttig information och just nu finns det rentav chans att beställa en gratis provlåda!

Publicerades