Landsbygdsnätverket
Porträttbild på Andreas Peterson.

Hallå där, Andreas Petterson

Du är Länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Gotland och ordförande i Landsbygdsnätverkets nybildade arbetsgrupp Hållbara blå näringar. Kan du berätta lite om vad gruppens arbete går ut på och vad som är på gång?

– Gruppen arbetar med aktiviteter som ska underlätta genomförandet av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027 och strategin för svenskt fiske- och vattenbruk 2021-2026. Nätverket utgör en utmärkt neutral arena där vi främst jobbar med dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt samverkan för utvecklingen av de blå näringarna.

Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu?

– Just nu jobbar vi med vilka aktiviteter vi ska prioritera för att möta upp de behov som finns i landet när det gäller de blå näringarna. Utöver det så löper arbetet på med planering av stående aktiviteter såsom Nationella vattenbrukskonferensen, Nationella yrkesfiskekonferensen, Leaderträffar, Kommunnätverket för fiske och vattenbruk med mera.

Vad är på gång framåt?

– Mycket är på gång, framför allt inom kommunikation, exempelvis planering av innehåll i Sjömatens julkalender och ett poddavsnitt i podden Landet. Vi planerar och medverkar också vid flera större konferenser.

Vad hoppas du att arbetet ska ha bidragit med när projektet är slut?

– Jag hoppas att de kunskapshöjande aktiviteter vi prioriterat, utformat och genomfört på ett nationellt plan har bidragit till måluppfyllelse i Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet samt strategin för svenskt fiske- och vattenbruk 2021–2026 samt att utvecklingen av de blå hållbara näringarna tagit ett ordentligt steg framåt.

Mer information om Hållbara blå näringar


Hållbara blå näringar är ett projektfinansierat arbete som drivs av Landsbygdsnätverket. Finansieringen kommer ifrån Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.
Läs mer om arbetet

Carl Dahlberg och Jason Bailey är samordnare för arbetet på Landsbygdsnätverkets kansli. Läs en intervju med Carl och Jason

Arbetsgruppen består av representanter från producentorganisationer, forskning och myndigheter. Gruppen identifierar och prioriterar bland medlemmarnas önskemål och behov och föreslår åtgärder. Se vilka som ingår i arbetsgruppen

Publicerades