Landsbygdsnätverket

Hållbara blå näringar

Här hittar du kontaktuppgifter till Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Hållbara blå näringar.

Carl Dahlberg

Kanslirepresentant
Carl Dahlberg
Landsbygdsnätverkets kansli
Tel: 076-808 22 60

Andreas Pettersson

Ordförande
Andreas Pettersson
Länsstyrelsen Gotland
Tel: 010-223 93 18

Daniel Brännström

Ledamot
Daniel Brännström
De recirkulerande
vattenbrukarna

Porträttbild Daniel Melin.

Ledamot
Daniel Melin
Jordbruksverket

Ledamot
Elin Gunve
Jordbruksverket

Erika Axelsson

Ledamot
Erika Axelsson
Länsstyrelsen Halland

Ledamot
Henrik C Andersson
Länsstyrelsen Stockholm

Ledamot
Helena Westman
Havs- och vattenmyndigheten

Porträttbild Ingela Skärström.

Ledamot
Ingela Skärström
Svenskt vattenbruk och sjömat

Carl Dahlberg

Kanslirepresentant
Jason Bailey
Landsbygdsnätverkets kansli
Tel: 072-045 26 09

Ledamot
Izabela Alias
Jordbruksverket

Johan Penner

Ledamot
Johan Penner
Jordbruksverket

Lillemor Lindberg

Ledamot
Lillemor Lindberg
Innovatum

Markus Langeland

Ledamot
Markus Langeland
Blå mat

Malin Skog

Ledamot
Malin Skog
Swedish Pelagic Federation PO

Porträttbild på Kristina Snuttan Sundell.
Porträttbild Teija Aho.

Ledamot
Teija Aho
Sveriges fiskares PO

Porträttbild Wenche Hansen.

Ledamot
Wenche Hansen
Matfiskodlarna