Landsbygdsnätverket
Tre bilder i ett kollage: En kvinna som håller en grips i famnen och en mobiltelefon i den andra, en man som håller en glödlampa samt en fiskodling till havs.

LRF Ungdomen, RISE och Matfiskodlarna är tre medlemmar som för första gången tar plats i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Foto: Emilia Bergmark-Jimenéz, Riccardo Annandale/Unsplash samt Veronica Andrén.

Nu är nya styrgruppen på plats

Nu utvecklas Landsbygdsnätverket till det nationella nätverket för hela den gemensamma jordbrukspolitiken, fiskeri- och vattenbruksfrågor samt landsbygdsutveckling. Fortsättningsvis kallar vi oss Landsbygdsnätverket men förändringen innebär att vår styrgrupp både förnyas och utökas.

LRF Ungdomen, RISE och Matfiskodlarna är helt nya organisationer som nu tar plats i styrgruppen. Även Ekologiska lantbrukarna och Naturskyddsföreningen är nya jämfört med i fjol, men de har suttit med vid tidigare tillfällen.

Bland övriga organisationer i styrgruppen finns bland andra LRF och Hushållningssällskapens förbund som har suttit med sedan starten 2007. Hela listan över den nya styrgruppen hittar du längre ner på sidan.

Det är Jordbruksverket som har uppdraget att samordna nätverket och tillsätta en styrgrupp. Tillväxtverket och Jordbruksverket ska ha var sin plats i styrgruppen.

Samlar över 120 medlemmar

Landsbygdsnätverket samlar idag över 120 organisationer från civilsamhället, näringslivet, rådgivningen, forskning och utbildning samt offentlig sektor.

– Nätverket är allas vår gemensamma plattform för att lära oss mer av varandra och utveckla viktiga samarbeten över intresse- och sektorsgränsen. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att nätverket ska fortsätta bidra till de viktiga målen om hållbar och konkurrenskraftig produktion inom både de gröna och blå näringarna, miljö- och klimatmål samt landsbygdsutveckling, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Det är EU, genom den gemensamma jordbrukspolitiken, som har bestämt att varje medlemsstat ska ha ett nationellt nätverk. Detta för att öka delaktigheten och förmågan att nå målen inom politikområdet. EU pekar bland annat på de nationella nätverkens roll för att främja jordbrukets kunskapsutveckling och innovationer samt lokal landsbygdsutveckling genom Leader.

Uppmanar fler att gå med

Tjitte de Vries, Jordbruksverket, är ny ordförande i styrgruppen och uppmanar fler att bli medlemmar i Landsbygdsnätverket.

– Jag ser fram emot arbetet med de befintliga medlemmarna och är glad att flera nya väljer att gå med. Jag vill även passa på att uppmana ännu fler att ansluta sig och aktivt delta i nätverket genom bland annat grupper, workshoppar och andra träffar, säger han.

Ni som redan är medlemmar i nätverket kommer att få aktivera ert medlemskap. Mer information om det kommer inom kort.

Den nya styrgruppen har redan hunnit tjuvstarta. Just nu håller den på att prioritera vad nätverkets budget bör användas till under 2023-2024. De har också tagit del av den framtidsdialog som gjordes i fjol, där närmare 200 personer från ett 80-tal organisationer och myndigheter deltog. Den 21 februari beslutas om en ny aktivitetsplan.

Det nuvarande nätverkskansliet kommer att fortsätta samordna och ge service till nätverkets medlemmar. Kansliet är, precis som tidigare, placerat hos Jordbruksverket.

Landsbygdsnätverkets styrgrupp

 • Coompanion
  Anders Johansson

 • Ekologiska Lantbrukarna
  Svante Kaijser

 • Hela Sverige ska leva
  Irene Oskarsson

 • Hushållningssällskapet
  Christina Milén Jacobsson

 • Jordbruksverket
  Tjitte de Vries, Ordförande

 • Lantbrukarnas Riksförbund
  Sofia Björnsson
 • Lokal Utveckling Sverige
  Lovisa Westling

 • LRF Ungdomen
  Ronja Björkqvist

 • Länsstyrelserna
  Nina Elmsjö

 • Matfiskodlarna
  Wenche Hansen

 • Naturskyddsföreningen
  Louise Karlberg

 • Naturvårdsverket
  Fredrik Rangstedt

 • RISE
  Jørgen Korning

 • Sveriges Fiskares Producentorganisation
  Teija Aho
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
  Håkan Schroeder

 • Tillväxtverket
  Per Johansson

Kontakt

Vill du komma i kontakt med en ledamot i styrgruppen eller någon på kansliet? Gå till sidorna nedan.

Kontakta styrgruppen

Kontakta kansliet

Publicerades