Landsbygdsnätverket

Styrgruppen

Här hittar du kontaktuppgifter till alla ledamöterna i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Nätverket leds av styrgruppen som representerar 16 av de organisationer och myndigheter som är medlemmar i Landsbygdsnätverket.

Harald Svensson

Ordförande
Tjitte de Vries
Jordbruksverket
070-360 17 06

Vice ordförande
Sofia Björnsson
Lantbrukarnas Riksförbund
010-184 45 08

Christina Milén Jacobsson

Ledamot
Christina Milén Jacobsson
Hushållningssällskapet
0521-72 55 15

Ledamot
Håkan Schroeder
Sveriges Lantbruksuniversitet
070-317 69 53

Caroline Waldheim

Ledamot
Jørgen Korning
RISE
070-313 69 96

Ledamot
Lovisa Westling
Lokalt ledd utveckling
070-882 06 10

Marianne Wetterin

Ledamot
Per Johansson
Tillväxtverket
08-681 93 38

Tore Jonsson

Ledamot
Teija Aho
Sveriges Fiskares Producent-
organisation, 076-375 80 32

Anders Johansson

Ledamot
Anders Johansson
Coompanion
070-235 94 98

Caroline Waldheim

Ledamot
Fredrik Rangstedt
Naturvårdsverket
010-698 10 21

Åse Classon

Ledamot
Irene Oskarsson
Hela Sverige ska leva
070-574 44 54

Ledamot
Louise Karlberg
Naturskyddsföreningen
08-702 63 19

Ledamot
Nina Elmsjö
Länsstyrelserna
010-223 62 50

Patrik Nilsson

Ledamot
Ronja Björkqvist
Lantbrukarnas Riksförbund
Ungdom, 070-409 11 82

Anneli Gunnars

Ledamot
Svante Kaijser
Ekologiska Lantbrukarna
070-364 50 90

Thomas Norrby

Ledamot
Wenche Hansen
Matfiskodlarna
073-095 98 39

Adjungerad resurs
Lena Callisen
Jordbruksverket
036-15 57 78