Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Höbalar

  Från Jord till Bord -
  utan fossilbaserad plast


  Vill du vara med och bidra till ett hållbart jordbruk?! Ett jordbruk fritt från fossilbaserad plast. I så fall har projektteamet bakom Från Jord till Bord ett erbjudande till dig.
 • internationella flaggor

  Vässade innovationssystem efter 2020


  Ambitionsnivån är hög i expertgruppen för jordbrukets innovationssystem, SCAR SWG AKIS (Standing Committee on Agricultural Research Strategic Working Group on Agricultural Knowledge and Innovation Systems). Det framkom vid mötet i Tallin den 7 december där Lena Lind, Näringsdepartementet och Nilla Nilsdotter-Linde, innovationsupporten deltog.
 • EIP-kollage

  Åtta nya projekt har fått godkänt


  Det var en blandning av helt nya ansökningar och ansökningar som återkommit i förbättrad form vid Rådgivande bedömningskommitténs möte den 12 december i år. Av de åtta projekt som togs upp igen fick fyra godkänt. Lika många godkändes av de tolv nya projektansökningarna. 32 miljoner blir det sammanlagda sökta beloppet för de projekt som gick igenom denna gång.