Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Ansökan projektstöd

  Fortsatt stort söktryck


  Inför kommande bedömningsmöte den 4 december har det inkommit ett 20-tal ansökningar. Ett par av dessa har återkommit. Eftersom söktrycket är stort är det möjligt att det blir ytterligare ett bedömningsmöte i vår för genomförandeprojekt.
 • Lantbruksmaskin

  Aktiviteter på EU-nivå – något för dig?


  Nu har EU-kommissionen beslutat om vilka ämnen som ska ingå i de aktiviteter som EIP-Agri Servicepoint ordnar under 2020. Känns något av ämnena angelägna för dig så håll ögonen öppna när utlysningarna dyker upp.  
 • Linda Svanberg

  Stort intresse för innovativa baljväxtprojekt


  Livsmedel baserade på baljväxter blir allt mer intressant. Det statliga forskningsinstitutet RISE är projektägare till fyra pågående innovationsprojekt som handlar om hur det i högre grad ska gå att använda svenskodlade baljväxter i olika livsmedel. Läs vad tre av projektledarna säger om satsningarna.
 • Sone Ekman

  Hallå där...Sone Ekman


  Näringsdepartementet vill veta om utfallet av EIP-stödet i Sverige har svarat mot de målsättningar som finns. Innan årskiftet ska följande frågor vara besvarade; Vad har varit framgångsfaktorer respektive hinder i den svenska tillämp­ningen? Vad behöver förändras för att målen bättre ska kunna uppnås?