Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Innovationssupporten på Elmia Lantbruk


  Kom och träffa Landsbygdsnätverkets innovationsupport och lär dig mer om aktuella innovationsprojekt på Elmia Lantbruk 19-21 oktober. Innovationssupport har en monter nära stora scenen och där presenteras dagligen spännande innovationsprojekt.
 • Man som sitter ned på huk ute i naturen. Tittar glatt in i kameran

  Hallå där Magnus Börjeson


  Du är lantbrukare och ordförande för AgroÖst, och ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar. Vilka är de viktigaste frågorna just nu?
 • 30-40 år etnicitet kaukasisk lantbruk mark

  Många lantbruksföretag arbetar med innovation


  En enkätstudie visar att en tredjedel av jordbruksföretagen arbetar aktivt med innovation, jämfört med nästan hälften av företag i andra sektorer. Starkast samband med innovationsförmåga hos jordbruksföretag fanns hos exporterande företag, företag där ägaren eller någon i personalen har eftergymnasial utbildning, samt företag med tillgång till ny kunskap från forskning, försök och konsulttjänster.
 • Jennie Cederholm Björklund, innovationscoach står vi en tegelvägg och har en lilamönstrad skjorta på sig

  Tips från innovationscoachen


  I senaste nyhetsbrevet tipsade jag om det agila arbetssättet. Frågan är vad du själv (och dina kollegor) kan göra för att underlätta ett sådant arbetssätt i er arbetsgrupp eller på er arbetsplats?