Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Unga entreprenörer får hjälp att ställa rätt frågor med nytt verktyg


  Verktyget hjälper unga entreprenörer att ställa rätt frågor. EIP-projektet utvecklar ett verktyg som hjälper företagare att planera för långsiktiga aktiviteter, som ägarbyten eller pensionering. Det ger också vägledning för företagets långsiktiga hållbarhet och betydelsen av personliga värderingar för entreprenörskap och ledarskap.
 • Se 5 korta pitchar om svenska innovationsprojekt


  Under Elmia Lantbruk 19-21 oktober presenterade Landsbygdsnätverket 17 olika EIP-Agri-projekt under den gemensamma rubriken Lönsamhet och klimatnytta genom innovationsprojekt. Nu kan du se fem korta pitchar som filmades på mässan.
 • Svenska sedlar

  Du kan söka stöd för att bilda innovationsgrupp


  Just nu är budgeten för EIP-Agri, nästan slut. Under resten av 2022 behandlas inga fler ansökningar för att genomföra projekt. Du kan dock fortfarande söka stöd för att bilda en innovationsgrupp med inriktning mot ökad konkurrenskraft, omstrukturering och diversifiering inom jordbruk, trädgård och rennäring.
 • Väderstation

  Precisionsodling ökar konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion


  EIP-projektet ”IoT och artificiell intelligens för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion - världsnyhet i branschen” är nu klart. Vad är det för innovation projektet har utvecklat?
 • Jennie Cederholm Björklund, innovationscoach står vi en tegelvägg och har en lilamönstrad skjorta på sig

  Tips från innovationscoachen


  Innovation handlar om utveckling och förändring. Det kan handla om att våga tänka och agera på nya sätt. Denna förändringsprocess börjar ofta hos oss själva – som en tanke eller som ett medvetet agerande.
 • Gaëlle Leduc, doktorand på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

  Hallå där Gaëlle Leduc


  Du är anställd som doktorand på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har skrivit en doktorsavhandling om vad som påverkar lantbrukares val av produktionssystem och drivkrafter för ekologiska metoder. Vad arbetar du med nu?