Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Hand som håller upp ett knippe morötter.

  Ett nytt recept för matsystemet - Vinnova samlar aktörer som vill bidra till ett hållbart matsystem


  Vinnova har tillsammans med aktörer från olika delar av samhället identifierat fem spetsområden med potential att radikalt förbättra matsystemet. Nu är det klart vilka organisationer som kommer att delta inom de olika spetsområdena.
 • Jennie Cederholm Björklund, innovationscoach står vi en tegelvägg och har en lilamönstrad skjorta på sig

  Tips från innovationscoachen


  Innovation och utveckling främjas av gott samarbete. Inom EIP finns ett stöd att söka för gruppbildning, vilket ger finansiering för arbetet med att sätta samman en innovationsgrupp. Det är dock inte givet att nya grupper fungerar effektivt direkt. Ett tips är att redan från början vara medveten om att grupper passerar olika stadier i sin utvecklingsresa. Då behöver vi inte bli oroliga när det uppstår konflikter eller andra situationer som kan kännas jobbiga.
 • Per Hansson, SLU Alnarp, och ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar (AKIS). Per ha blå tröja och vit skjorta och står utomhus

  Hallå där Per Hansson


  Du jobbar på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp, och är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar (AKIS). Vad arbetar du med på SLU Kompetenscentrum företagsledning (KCF)?
 • Frövitalisering ger snabbare uppkomst och högre skörd


  Frövitalisering är en fröbehandlingsteknik som leder till tidigare groning av fröet. Den snabbare uppkomsten ger bland annat tidigare skörd, ökad skörd och bättre konkurrenskraft gentemot ogräs.