Landsbygdsnätverket

Agro Västmanland

Här kan du läsa mer om Agro Västmanland som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Målet är skapa förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja där produktion, förädling och konsumtion av regionala livsmedel i Västmanland ökar. Detta sker genom olika typer av insatser och aktiviteter riktade mot företag inom den gröna näringen och då framförallt inom livsmedelskedjan. Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för nya samarbeten inom och utanför näringen som kan utveckla den Gröna näringen.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
Agro Västmanland är en nod i nodnätverket som ligger under den ideella organisationen Agro Öst. Agro Östs verksamhet sker inom hela området Östra Mellansverige. Västmanland, Sörmland, Örebro och Östergötland.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Framförallt genom att vara den neutrala aktören som kan verka inom och utom den gröna näringen genom nätverkande, kunskapsöverbryggande funktioner samt att visa upp goda exempel.

Kontakt: Marit Wirén Toll och Agneta Pettersson

Till webbplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades