Landsbygdsnätverket

Grönt kluster Västerbotten

Här kan du läsa mer om Grönt kluster Västerbotten som är ett av Sveriges gröna kluster under uppbyggnad.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Det genomförs just nu en förstudie för att titta på möjligheten till att bilda ett mer formellt grönt kluster i Västerbotten. Parallellt med det pågår flera tidsbegränsade projekt med koppling till lokal livsmedelsutveckling och informella nätverksträffar.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
I nuläget finns inget formellt ”grön nav/kluster” i Västerbotten. Det finns en regional livsmedelsstrategi, informella nätverk och flera tidsbegränsade projekt som engagerar olika aktörer. Region Västerbotten och Umeå kommun finansierar en pågående förstudie kring ett eventuellt bildande av en ”Arctic food innovation hub”. Förstudien leds av RISE och SLU Holding och ska vara klar till årsskiftet 2023.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Först och främst behöver vi bilda ett formellt grönt kluster i Västerbotten innan vi kan bidra till andra kluster. Vi kan möjligen bidra med resultat från tidsbegränsade projekt.

Kontakt: Anna-Karin Karlsson, Lena Friborg och Mårten Bäck

Publicerades