Landsbygdsnätverket

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges gröna Campus

Här kan du läsa mer om Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges gröna Campus som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Grönt nav under bildande. Att verka för att landsbygdens näringar ska vara lönsamma, att livsmedelsförsörjningen i Sverige säkras och att lantbrukare är en resurs i kris och krig. Våra gröna campus ska stärka och utveckla det gröna näringslivet genom kvalitativ utbildning, rådgivning, försöksodlingar och projekt med koppling till lantbruk, skogsbruk, trädgård, livsmedel och landsbygdsutveckling av olika slag.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. Vi verkar i Kalmar Kronoberg Blekinge.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Vi kan bidra med bredd- och spetskompetens inom utbildning och rådgivning. Vi kan med kort ledtid starta de utbildningar och kurser som landsbygdernas företagare behöver.

Kontakt: Sofie Alvarsson

Publicerades