Landsbygdsnätverket

Öjeby Agro Park

Här kan du läsa mer om Öjeby Agro Park som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
På Öjebyn Agro Park driver vi försöksodlingar och projekt med koppling till lantbruk, trädgård, livsmedel och landsbygdsutveckling av olika slag. Vår målsättning är att inspirera och tillgodose företagarens krav och önskningar på utveckling och nya innovationer inom trädgårds- och lantbruksnäringen.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
Hushållningssällskapet Norrbotten- Västerbotten är huvudman. Fokus på Norrbotten och Västerbotten.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Tillhandahålla testbäddar som bidrar till en utveckling av de gröna näringarna utifrån våra naturliga förutsättningar.

Kontakt: Håkan Landström

Till webbplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades