Landsbygdsnätverket

Vreta Kluster

Här kan du läsa mer om Vreta Kluster som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Vårt uppdrag är att verka för innovation och utveckling inom gröna näringar i Östergötland. Vi erbjuder nätverk och kontakter inom forskning, företag och finansiering samt support för affärs- och teknikutveckling.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
Sankt Kors Fastighets AB är huvudägare, därtill finns sexton aktieägare företag och privatpersoner. Några viktiga aktörer för Vreta Klusters uppkomst är AgroÖst, Hushållningssällskapet, Region Östergötland, Linköpings Kommun, Sankt Kors Fastighets AB, Vreta Utbildningscentrum, och Linköpings Kommun.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Affärs- och teknikutveckling, process- och innovationsledning, projektledning, idégenerering, arrangera branchöverskridande möten och evenemang, vara en brygga mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, bygga nätverk och förmedla kontakter, hjälpa att hitta finansiering till utvecklingsprojekt.

Kontakt: Maria Källming, VD och Helene Oscarsson, kommunikation och utveckling

Till webbplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades